Barnaamijka Wadaagga Internet Essentials

Dugsiyada, samafallada, kuwa daryeelka caafimaad bixiya, iyo ururrada kale ee ku salaysan-bulshada waxay hadda awoodaan inay kafiil uga noqdaan qoysaska dakhliga hooseeya ee u qalma adeegga Internet Essentials 

qarashku waa $9.95/bishii + canshuur.  

 

In ka badan 70 oo degmo dugsiyeedyada iyo ururro kale baa waxay kafiillo u ahaayeen Internet Essentials kafiillo ilaa Bishii Seddexaad 2020. Dheeri ka baro sida loo noqdo kafiil.

 

 

 

Dugsiyada Dadweynaha ee Chicago
In badan oo [#0]},000 ardayda Dugsiyada Dadweynaha Chicago baa xiriirinta intarneedka ee guryahooda waxaa Hindisaha Xiriirinta Chicago, waxaa mahad leh samafalka iyo maalgelinta dadweynaha iyo la-wadaagga Bixiyaasha Adeegga Intarneedka. U guji xog dheeri ah.
Dugsiyada Dadweynaha Atlanta

Dugsiyada Dadweynaha Atlanta waxay bilaabeen hawl ay la wadaagayaan Comcast horraantii Bishii Afraad2020 oo loo bixiyay U Hel Carruurteenna fikradda Xiriirinta.  Iyadoo loo maraayo fikradda, dad iyo ururraba waxay kari karaan inay kafiil adeeg noqdaan iyo lataliyaasha ardayda e $300. U guji xog dheeri ah.

Degmooyin Dugsiyeedka Midoobay ee Sacramento

Magaalada Sacramento iyo degmo dugsiyeedka Sacramento waxay la wadaageen Comcast sidii loogu xiriirn lahaa 10,000 guryaha qoysaska intarneed iyadoo la adeegsanaayo maaglelinta Heshiiska CARES Act. U guji xog dheeri ah.

Su'aalaha aalaa la is weyddiiyo
qoysaska la Kafiishay
Noqo Kafiil
Kafiillo
qoysaska la Kafiishay

Barnaamijka Wadaagga ee Comcast Internet Essentials (IEPP) wuxuu ku shaqeeyaa heshiis dhex maray ururka kafaalanaaya iyo Comcast, iyadoo loo oggolaanaayo ururka kafaalanaaya inuu ka bixiyo lacagta adeegga macaamiisha la doortay.

 

Marka la meeleeyo heshiiska, "afgaradyada koruqaadista" ayaa waxaa abuura Comcast, taas kadib oo uu kafiilku u qeybin karo qoysaska Qoysaska U qalma iyo qofafka ay xushmaynayaan.   Afgaradyada koruqaadista waxaa adeegsada Comcast si ay toos ugu qaameyso kafiilka adeegga macaamiisha Internet Essentials. 

 

 

Ka-codsashada Internet Essentials waxay ku fududdahay oo ku dhqoso badan tahay taleefanka gacanta. Codsadayaashu waxay booqan karaan InternetEssentials.com si loogu hago habka onlaynka.  Codsadayaashu waxay u baahan doonaan inay geliyaan afgaradka koruqaadista ee uu bixiyo kafiilku si ay u helaan adeeg kafiishay. Haddii kafiilku yahay dugsi, codsadayaashu waxay ka loo u baahan yihiin inay doortaan inay dugsiga carruur u dhigato iyo iyagoo qoraaya dugsiga magaciisa marka ay ka soo hoos baxdo Barnaamijka Qadada Dugsi Qarameedka.

 

 

Dhammaan shuruudaha u-qamashada barnaamijka Internet Essentials wali waa lagu dhaqayaa IEPP. Macaamiishu waa inay ku nooshahay aaggayaga adeegga waana inaysan ku darsan adeegga Intarneedka Xfinity oo kale ama aysan ku darsan 90maalmood ee la soo dhaafay. 

 

Hadda, waxaan dhaafaynnaa dhammaan lacagihii daynta ahaa ee dib loo bixin lahaa dhammaadka sannadka, si markaas kudarsadayaal dheeri isu qoraan oo u xariirsamaan. Click halkaan si loo helo xog dheeri ah oo ku saabsan u qalmashada.

 

 

Haa, waxaad heli doontaa qaansheegta Xfinity ee halbeegga. $9.95 qarashka ay ku soo dallaco Internet Essentials waa la qorayaa laakin dib dambaa kafiilku karadhid ahaan u bixin doonaa, sidaas awgeed dallaacaadda adeegga Internet Essentials wuxuu ahaan doonaa $0.  Haddii aad hayso adeegyo dheeri ah ama khidmado laga soo dallacay Comcast, kuwaas karadhid ahaan loo ma bixin doono waxaana laguu tusi doonaa sidii lacag la iska rabo.

 

 

IEPP heshiiska ka dhaxeeya ururka kafaaladda iyo Comcast, miyuu u oggolaanaya kafiilka inuu lacagta ka bixiyo macaamiisha la xulay. Haddii aad heli waydo afgaradka koruqaadista, waxaa ku talinaynnaa in laxiriirid samayso kaagii/taadii magaalo, dagmo dugsiyeedka, ama goobaaya xog dheeri ah oo raba inay arkaan haddii aad u qalanto adeegga la kafiishay ama sidii aad u heli lahayd afgaradka koruqaadista.

 

Haddii ururka kafiilka ah uusan doonayn inuu dheereeyo waqtigii heshiiska ee asalka ahaa, waxaan la xiriiri doonnaa maacaamiisha sii ahaanaaya kuwo u qalma Internet Essentials kuwas oo ay tahay ama inay bilaabeen lacag-bixin $9.95/bishii canshuur lagu daray si adeeggoodii u sii socdo ama inay xisaabahooda xiraan oo ku noqdaan moodamkii xarigga.

 

 

Maya. Laga bilaabo Bisha 7-aad  29, 2020, Macaamiisha Internet Essentials u ma heli doonaan rakibaad xirfadeed ama Guri Kutuuris xulasho si ay u rakibtaan adeeggooda Internet Essentials. Dhammaan macaamiisha cusub iyo kuwa adeeggooda gudbiska yahay waxaa la siin doonaa xirmada Iskaa-u-Rakibidda oo lacag-la'aana oo wata tiimaamo si ay uga shaqaysiiyaan Gateway-gooda iyagoo maraaya app-ka xFi. Cinwaannada aan u qalmayn Iskaa-ku-rakibidda sababtoo ah arrimo ka jira bannaanka guriga xiriirinta waxay heli doonaan adeegga guri-kutuurista ama rakibaad taageer (waxay ku xiran tahay goobtooda) iyadoon uusan wehelin wax qarasha oo dheeri ah.

 

Haddii macmiilku daaha ka qaaday in curyaannimo ka hor istaagtay rakibaadda Gateway-gooda cusub iyo adeegga intarneedka, waxaa loo wareejin doonaa Xarunta Gaaritaanka ee Wacnaanta (xurunta wicitaanka), halkaas oo rakibaad xirfadeed buuxda loo ballamin doono iyadoo uusan wax qarash dheeri ah la socon. Haddii uusan macmiilku wali doonayn inuu isku dayo iskaa-ku-rakibidda, wuxuu wakiilku u soo ban dhigi karaa xulashoooyin qofeed* uusan macmiilka ula socon wax qarash dheeri ah.

 

*Xulashooyinka diyaarsan iyo qarashyadu way ku kala duwan yihiin meelaha

 

Maya. Ilaa inta aad isku dayayso inaad adigu adeegga yagleelato, khidmad kugu ma soo dallaci doonno haddii aad u baahan tahay farsamo-yaqaan kaa caawiya hawsha rakibaadda.

 

 

Waqtiga hadda, IEPP waxaa kali u leh barnaamijka Internet Essentials. Waxaan sahaminaynnaa xulashooyin dheeri ah si aan u hananno baahiyaha kafiilladayada kala duwan.

 

Ilaa inta uu socdo 2021, waxaan bixin doonnaa xog aan xad lahayn oo aan wax qarasha ugu fadhiyin macaamiishayada dakhligu hooseeyo oo la kulmaaya dhibab xooggan oo xagga dhaqaalaha inta lagu jiro waqtiga adag, kuwaas oo ama qeyb ka ah barnaamijkayaga Internet Essentials ee Barnaamijka Wadaagga.

 

Si aad u aragto adeegsigaaga dhabta, xisaabtayda ka gal:https://www.xfinity.com/mobile/my-account.

 

Noqo Kafiil

Wadaagayaasha IEPP

 

Barnaamijka Wadaagga Internet Essentials kaliya maahan bixiye intarneed ay aad u heli karaan qoysaska dayacan, waxay kaloo u oggolaanaysaa wadaagayaasha doorka inay khibraddooda keenaan si awood loogu yeelo qoysaska si ay iyaguna u wajahaan loollamada maanta inta loo isu diyaarinaayo mustaqbalka

 

Ku soo biir in ka badan  70 urur kuwaas oo Comcast la wadaagay sidii loo xiri lahaa fiidyow dhibceedka oo loo caawin lahaa fogaan wax-ku-barashada. 

 

Ururrada danaynaaya inay noqdaan lawadaagayaasha IEPP waxay buuxin karaan foomkaan si ay u helaan xog dheeri ah oo ay hawshii kafiinimada u bilaabaan. Halkaan guji

 

 

Kafiillo

Wadaagayaasha, sida dugsiyada, kuwa daryeelka caafimaadka bixiya, iyo ururrada ku salaysan-bulshada ee kale, waxay awood u leeyihiin kafaalad, ama inay lacag ku bixiyaan, adeegga Internet Essentials iyadoo laga bixinaayo xubnahaooda/qoysaskooda ttaas oo dhan $9.95 + canshuur bishii qoyskiiba.   Shuruudaha ugu yar si loo sameeyo heshiiska IEPP waa ugu yaraan lix-bilood oo kafaalaa oo ugu yaraan loo sameeyo25 codsadayaasha ui qalma ee ku cusub barnaamijka.

 

Waxaa ku xiga heshiiska rasmiga Comcast oo u diri doonta kafiillada "afgaradyada koruqaadista" si loogu qaybiyo qoysaska u qalma. Afgaradyadaan waxay xaqiijin doonaan in qaamaynta codsadaha la ansixiyay la daba geli doono ilaa xisaabta kafiilka. Kafiilladu waxay bil walba lheli doonaan hal qaansheeg waxaana kaliya lagu dallacayaa codsadayaasha la ansixiyay oo ku xiriirsamay barnaamijka Internet Essentials.

 

 

Wadaagayaasha danaynaaya Barnaamijka Wadaagga Internet Essentials waa iany foomkaan buuxiyaan waxaana ku la soo xiriiri doona wakiilkaaga Comcast.  Fadlan diyaarso xogtaada iyo tafatirrada wadaagnimada si habka hoos ku qoran loo bilaabo.

 

Tafatirrada Wadaagnimada keen:

 

  • Tirada xisaabaha la kafiishay (25 ama ka badan baa la iska rabaa)
  • Shardiga wadaagnimada  (6-shardi bileed ama dheeraad baa la iska rabaa)
  • Afgaradyada aagga ee dhammaan qorysaska la rabo in la kafiisho
  • Barta ugu weyn ee xiriirka (magac, lambar taleefan, iimayl)

 

Waa inaad oggolaataa Sharciga Barnaamijka Wadaagga iyo Sharuudaha: 

 

  • Comcast waxay ugu soo diri doontaa qoraalka heshiiska xaashi ku habaysan Microsoft Word kafiillada si ay u eegaan ama u baddalaan (haddii loo baahdo) iyagoo adeegsanaaya Raad Geddiyaasha
  • Qoraalladii dib loogu noqday waxaa eegi doona qeybta sharciga ee Comcast-markii la gabagabeeyana, waxaa kafiilka laga rabaa inuu Comcast u diro PDF-kii oo saxiixan

 

Waxaad u qaybisaa Afgaradyada Koruqaadista codsadayaasha u qalma:

 

  • Comcast waxay soo saari doontaa afgaradyo koruqaadis hal-mar adeegsi ah oo gooniya si loogu qaybiyo dadka ama qoysaska u qalma

 

 

Haa, arrimaha qaarkood, degmooyin dugsiyeed, kuwa daryeelka caafimaadka bixiya, iyo ururro kalaba waxay ka heleen maalgelinta dawladda CARES Act taas oo ay u adeegsanayaan si ay u kafiishaan adeegga qoysaska dakhliga-hooseeya.  Arrimaha qaarkood, maalgelinta gaarka loo leeyahay iyo tan guud labadoo wada jira waa la adeegsaday. Dhab ahaantii waxay ku xiran tahay degmo dugsiyeedka aagga ama ururka.

 

 

 

Waqtiga hadda, IEPP waxaa kali u leh barnaamijka Internet Essentials. Waxaan sahaminaynnaa xulashooyin dheeri ah si aan u hananno baahiyaha kafiilladayada kala duwan.

 

Ilaa hadda, heshiisyada IEPP-da kaliya waxaan loo habeeyay qoysaska u qalma Internet Essentials, kuwaas oo ah barnaamijyo ku foogan-dugsiga, oo loon la jeedo qoysaska ardayga.   Haddii bare ama aqalka maamule dugsi u qalma Internet Essentials, oo uu ururka kafaalashadu oggolaado inuu bixiyo qarashka adeeggooda, iyaguna waxay kamid noqon karaan heshiiska IEPP.

 

Waxaan kaloo haynnaa barnaamijka "Xfinity ee Barayaasha" oo diyaarsan. Waxaan u soo ban dhignaa $150 Kaar fiisa oo hadiyada barayaasha raba inay is qoraan adeegga Intarneedka Xfinity. Barnaamij-kayaga Xfinity ee Barayaashu loogu ma talagelin maamulayasha dugsiga, laakiin waxaan sii wadi doonnaa qiimeynteeda.

 

 

Hawsha qorshe-hawleedkeedu waa kala duwan yahay wuxuuna ku xiran yahay waqtiga uu qaadanaaya heshiiska dhammaystirkiisu iyo inta tafatirrada wadaagga la isku dubba ridaayo. Fadlan si dhaw u la shaqee wakiilkaaga Comcast si mashruucaagu sida ugu dhoqso badan ugu fulo.

 

 

Sida caadiga, heshiisyadaan waxay jiri doonaan lix ama laba iyo toban bilood, laakiin waxay kaloo jiri karaan sannado badan. Waxaan u dabacsanaan doonnaa si aan isugu daynno inaan hananno qodobbada hawsha ee urur walba oo kafiilanaaya.

 

 

Haa, waxaan ku xushmaynnaa 2-bilood oo lacag-la'aanta IE-gayagaPP sheshiisyo. Soobandhiggaan kaliya wuxuu u diyaarsan yahay macaamiisha isu diiwaan galisa adeegga Internet Essentials ilaa Bisha 12-aad31, 2020. 

 

 

Waxaan haynnaa in ka badan  70 ilaa hadda inta saxiixday heshiisyada oo laga helay inay danaynayaan waa badan yihiin, qaar kaloo badan.

 

Haddii ururka kafiilka ah uusan doonayn inuu dheereeyo waqtigii heshiiska ee asalka ahaa, waxaan la xiriiri doonnaa maacaamiisha sii ahaanaaya kuwo u qalma Internet Essentials kuwas oo ay tahay ama inay bilaabeen lacag-bixin $9.95/bishii canshuur lagu daray si adeeggoodii u sii socdo ama inay xisaabahooda xiraan oo ku noqdaan moodamkii xarigga.

 

 

Macaamiishu haddeer ku ma darsan karaan adeegga intarneedka Xfinity ama waxay ku darsadeen90 maalmood ee la soo dhaafay*. Hadda waxaan dhaafaynnaa dhammaan deymankii horee la iska rabay ilaa Bisha 6-aad 30, 2021, si markaas xubno badan isu qoraan oo u helaan xiriirin.

 

*Shardigaan lagu ma dhaqaayo macaamiisha Internet Essentials kuwaas laga yaabo inay u qalmaan IEPP.

 

Halkaan guji xog badan oo ku saabsan u-qalmashada.

 

 

Iyadoo Comcast ay soo ban dhigto xakamaynno waalideedka, kuwaan waa inuu habeeyaa qof qoysaska. Macaamiisha Internet Essentials waxay hadda heli karaan app-ka xFi ee Comcast halkaas oo ka habayn karaan xakamaynno waalideecdka, arag aaladaha ku xiriirsan xayndaabka guriga, oo ka haki WiFi-ga aalad mid kasta ha ahaadee ama tilmaamaha kale, ka astaamee.

 

 

Waqtigaan maaha, xeerarka Qaddar-E lagu ma dhaqaayo maalgelinta taas oo aan hadda ka soo jeedin Qaddar-E. Hadda, Qaddar-E loo ma isticmaali karo si lacag loogu bixiyo adeegga hirka ballaan ee guriga.  

 

 

Adeegsadaha/kudarsadaha dhammaadka baa ugu dambaynta mas'uul ka ah khidmadaha cayminta ee qorshaha xogta la xiriira, iyo tan qalabkaan la soo celin.

 

Laga bilaabo Bisha 7-aad29, 2020, Macaamiisha Internet Essentials ma heli doonaan rakibaad xirfadeed ama guriga kutuuris xulasho ahaan si ay u yagleelaan adeeggooda intarneedkooda ee Internet Essentials.  Dhammaan macaamiisha cusub iyo kuwa adeeggooda gudbiska yahay waxaa la siin doonaa xirmada Iskaa-u-Rakibidda oo lacag-la'aana oo wata tiimaamo si ay uga shaqaysiiyaan Gateway-gooda iyagoo maraaya app-ka xFi. Cinwaannada aan u qalmayn Iskaa-ku-rakibidda sababtoo ah arrimo ka jira bannaanka guriga xiriirinta waxay heli doonaan adeegga guri-kutuurista ama rakibaad taageer (waxay ku xiran tahay goobtooda) iyadoon uusan wehelin wax qarasha oo dheeri ah.

 

Haddii macmiilku daaha ka qaaday in curyaannimo ka hor istaagtay rakibaadda Gateway-gooda cusub iyo adeegga intarneedka, waxaa loo wareejin doonaa Xarunta Gaaritaanka ee Wacnaanta (xurunta wicitaanka), halkaas oo rakibaad xirfadeed buuxda loo ballamin doono iyadoo uusan wax qarash dheeri ah la socon. Haddii uusan macmiilku wali doonayn inuu isku dayo iskaa-ku-rakibidda, wuxuu wakiilku u soo ban dhigi karaa xulashoooyin qofeed* uusan macmiilka ula socon wax qarash dheeri ah.

*Xulashooyinka diyaarsan iyo qarashyadu way ku kala duwan yihiin meelaha

Ma jiraan xisaabo dheeri ah oo loogu talagalay tiro ballaaran oo xisaabo ah.

 

 

Dalabyada kombuyuutarrada ee baaxadda leh wax xiriir ah la ma laha Barnaamijka Internet Essentials. Fadlan la shaqee wakiilkaaga Comcast haddii aad doonayso inaad kombuyuutarro dalbato. Dadka macaamiisha waxay dalban karaan kombuyuutarro sicir jaban waqti kasta iyagoo booqanaaya InternetEssentials.com/low-cost-computer.

 

 

Weyddii Xfinity