Kombiyuutar qiime jaban
Marka aad noqoto macmiilka Internet Essential, waxaad xulasho u leedahay inaad iibsato laabtoob ama deskitoob kombuyuutarro ah oo qiimahoodu jaban yahay adoo u maraaya mid kamida wadaaga-yaashada. Haddii aad xiiseyneyso, raac talaabooyinka fudud ee hoose.
Qaado

Codsiga Internet Essentials waa mid sahlan oo fudud. Haddii aadan hore u sameynin codsiga, soo guuji badhanka 'Hadda Soo Codso' ee hoose si aad u bilowdo.

Waxaa dhici karta in markiiba laguu ansixiyo!

Kombuyuutar Qaad

Haddii aad jeceshahay inaad kombuyuutar iibsato, waxaad ka dalban kartaa onlaynka ama adigoo naga soo waca at 1-888-234-4272. Hoos, waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan kombiyuutarada la iibsan karo.

Dooro kombuyuutar Laptop ah ama Desktop ah

Faah-faahinta qalabka ugu yar ee ku jiro kombiyuutarka

Dulmiis 12 inch

Windows® 10
Buruqda Intel i3
120GB
4GB
12''
Ma Jirto"lagu ma darin"
La Heli Karo"Waa lagu daray"
La Heli Karo"Waa lagu daray"
Gelitaanka onlaynka

Dulmiis 17 inch

Windows® 10
Duo Core 2
120GB
4GB
17''
La Heli Karo"Waa lagu daray"
La Heli Karo"Waa lagu daray"
Ma Jirto"lagu ma darin"
Gelitaanka onlaynka
Weyddii Xfinity