Yaan lagugu qaldin wararka dhalanteedka ee ku saabsanCOVID-19 tallaalada 

Kaga dheerow marin-habaabiska HealthGuard

Yaan lagugu qaldin wararka dhalanteedka ee ku saabsanCOVID-19 tallaalada 

Yaan lagugu qaldin wararka dhalanteedka ee ku saabsanCOVID-19 tallaalada 

Dabaggalka iyo qaawinta wararka dhalanteedka ee ku saabsan COVID-19 tallaalada.

Kaga dheerow marin-habaabiska HealthGuard

Kaga dheerow marin-habaabiska HealthGuard

Aaladda HealthGuard waxay kaa caawinaysaa sidii aad meel ugu ogaan lahayd ilo xogeed caafimaad oo la isku hallayn karo.

Ka hel fasalada bilaash ee degaankaaga

Ka baro sida uGu wanaagsan oo loo adeegsado intarneedka fasallo qofeedka

Xaafaddaada

Weyddii Xfinity