Ilmo dhalis iyo xariif

Shan siyaalood oo lagu garto warka beenta

Abuuritaanka afgaradyo badqabo oo xooggan

Ilmo dhalis iyo xariif

Ilmo dhalis iyo xariif

Bar carruurtaada siday ku garan lahaayeen oo fahmi lahaayeen sida xayeysiisku u shaqeeyo.

Shan siyaalood oo lagu garto warka beenta

Shan siyaalood oo lagu garto warka beenta

Qaar tibaaxo fudfudada oo kaa caawin kara sidaad u kala garan lahayd waxa dhabta iyo waxaan dhab ahayn.

Abuuritaanka afgaradyo badqabo oo xooggan

Abuuritaanka afgaradyo badqabo oo xooggan

Hagaaga si aad u ilaaliso xog qofeed-kaaga.

Ka hel fasalada bilaash ee degaankaaga

Ka baro sida uGu wanaagsan oo loo adeegsado intarneedka fasallo qofeedka

Xaafaddaada

Weyddii Xfinity