Afar siyaalood oo qaan-gaarrada ka caawinaysa inay ka fogaadaan qash-qashaad tireedka.

Shan talo oo ku saabsan sida loola tacaalo kuwa ku naceb iyo kuwa waxayaabaha xunxun kusodira

shan siyaalood oo loo joojiyo aabi-ellektrooneedka

Afar siyaalood oo qaan-gaarrada ka caawinaysa inay ka fogaadaan qash-qashaad tireedka.

Afar siyaalood oo qaan-gaarrada ka caawinaysa inay ka fogaadaan qash-qashaad tireedka.

Cashar muhim u ah qaan-gaarrada si ay uga fogaadaan in looga faa'iideysto onlaynka.

Shan talo oo ku saabsan sida loola tacaalo kuwa ku naceb iyo kuwa waxayaabaha xunxun kusodira

Shan talo oo ku saabsan sida loola tacaalo kuwa ku naceb iyo kuwa waxayaabaha xunxun kusodira

Baro sida iyaga loo la dhaqmo si aysan u awoodin inay ku dhibaan.

shan siyaalood oo loo joojiyo aabi-ellektrooneedka

shan siyaalood oo loo joojiyo aabi-ellektrooneedka

Cashar muhim u ah waalidiinta iyo carruurta si ay ugu baraarugaan aabi-ellektrooneedka.

Ka hel fasalada bilaash ee degaankaaga

Ka baro sida uGu wanaagsan oo loo adeegsado intarneedka fasallo qofeedka

Xaafaddaada

Weyddii Xfinity