Xiriirinta Askar Hore

Goobitaanka Barnaamijyada kaalmaynta Askar Hore

Adeegyada Caafimaadka ee fog

Shaqo U-Darbanaanta

Waxtarro Haleelka

Kashaqaynta Meel Dheer ee Askartii Hore iyo Daryeelayaasha

Ilaha Daryeelayaasha Askartii Hore ee Onlaynka

Waxaad u Codsataa Askartii Hore

Xayndaabaynta Askartii Hore

Waalidaynta Onlaynka iyo Ilaha Qoyska ee Askartii Hore

Xiriirinta Askar Hore

Xiriirinta Askar Hore

Fiiri aragtida guud ee intarneedka oo baro sida looga faa'iidaysto waxtarkaaga askarnimo hore adoo onlaynka galaaya.

Goobitaanka Barnaamijyada kaalmaynta Askar Hore

Goobitaanka Barnaamijyada kaalmaynta Askar Hore

Eeg siyaalo gaara oo aad u adeegsan karto intarneedka si aad u hesho ilaha ka suurtogalka bulshadaada.

Adeegyada Caafimaadka ee fog

Adeegyada Caafimaadka ee fog

Soo ogow sida tooska ee adeegyada caafimaad dhimireedka iyo caafimaadka guud kuu soo gaari karaan adigoo adeegsanaaya kombuyuutar-kaaga ama taleefanka xirriblaha ah. 

Shaqo U-Darbanaanta

Shaqo U-Darbanaanta

Hadday ahaan jirtay in "wadda cagta la saaro" si shaqo loo goobo waxay hadda noqotay in "looxadda kombuyuutarkafaraha la saaro" 

Waxtarro Haleelka

Waxtarro Haleelka

Qeybta Arrimaha Askartii Hore waxay fududaysay in la codsado oo la maareeyo waxtarrada onlaynka.

Kashaqaynta Meel Dheer ee Askartii Hore iyo Daryeelayaasha

Kashaqaynta Meel Dheer ee Askartii Hore iyo Daryeelayaasha

Waxaad barataa sida loo helo kashaqaynta meel dheer si markaas loo dheelli tiro daryeelka iyo shaqada.

Ilaha Daryeelayaasha Askartii Hore ee Onlaynka

Ilaha Daryeelayaasha Askartii Hore ee Onlaynka

Intarneedku wuxuu isku xiri karaa daryeela-yaasha iyo meelaha waxtarka leh.

Waxaad u Codsataa Askartii Hore

Waxaad u Codsataa Askartii Hore

Sida hadalku u socdo, "Waxaa taasi leedahay app" Barnaamijyadaan yaryar waxay kuu oggolaanayaan adigu inaad fuliso shaqooyin badan oo socda.

Xayndaabaynta Askartii Hore

Xayndaabaynta Askartii Hore

Waxaad barataa xayndaabaynta iyo sida ay kuu caawin karto si aad u fidiso goobo bulsheed-kaaga, caawimo ugu hesho arrimaha caafimaadka, iyo inaad shaqo hesho.

Waalidaynta Onlaynka iyo Ilaha Qoyska ee Askartii Hore

Waalidaynta Onlaynka iyo Ilaha Qoyska ee Askartii Hore

Maaree caadadis nafsiyeedka waalidaynta adigoo ka faa'iideysanaaya ilaha intarneedka.

Ka hel fasalada bilaash ee degaankaaga

Ka baro sida uGu wanaagsan oo loo adeegsado intarneedka fasallo qofeedka

Xaafaddaada

Weyddii Xfinity