ilaha Caafimaadka la Tabiyay

Recursos de salud Wired Health

Kiddle - aaladda raadin arageedka ilmaha

Aasaasyada Xisaabta

Aasaasyada Aqrinta

Dhul-yaabeedka Naxwaha

Suugaan-Xadis

Ilaha dugsiyada hoose-dhexe iyo sare

Wikipedia

Shan ilood oo waaweyn oo xagga wararka onlaynka ee carruurta

Afar goobood oo waaweyn oo xagga dhab-hubinta + qaan-gaarro

Baritaanka carruurta arrimaha ku saabsan xaq-dabaacadeedka iyo burcad-badeedka

Sida dugsiga loo dhammeeyo

xogta imtixaanka GED

Su'aalaha aalaa la is weyddiiyo

adeegga imtixaanka GED

Goobta imtixaanka hiSet GED

Goobta imtixaanka TASC

ilaha Caafimaadka la Tabiyay

ilaha Caafimaadka la Tabiyay

Raadi xog dheeri ah oo ku saabsan qeybo mawduucyo xagga caafimaadka.  Kororso aqoon dheeri ah oo ku saabsan COVID-19 iyo sida aad ugu diyaar garoobayso si aad markaas u hubsato inaad guriga joogayso inta waqtigaan lagu jiro.   

Recursos de salud Wired Health

Recursos de salud Wired Health

Obtenga más información sobre temas de salud incluyendo información sobre COVID-19 y cómo prepararse para garantizar que se mantenga saludable durante este tiempo.

Kiddle - aaladda raadin arageedka ilmaha

Kiddle - aaladda raadin arageedka ilmaha

Saaxiibka cunugga, khiyaar raadin oo badqaba oo carruurtaada loo hayo.

Aasaasyada Xisaabta

Aasaasyada Xisaabta

Uruurinta casharro is la falgalaaya si lagaaga caawiyo barashada dhisitaanka qeybaha xisaabta

Aasaasyada Aqrinta

Aasaasyada Aqrinta

Madadaalo iyo barnaamij aqrinta oo lacag-la'aana oo ay ka buuxaan layliyo naxwaha, hawlaha aqrinta iyo casharro.

Dhul-yaabeedka Naxwaha

Dhul-yaabeedka Naxwaha

Waa madadaalo in loo ciyaaro, ciyaarta barashada naxwaha ardayda dugsiga hoose.

Suugaan-Xadis

Suugaan-Xadis

sida loo marag-gashado iyo iyadoon saxan xogta loo adeegsado si markaas looga fogaado suugaan-xadista.

Ilaha dugsiyada hoose-dhexe iyo sare

Ilaha dugsiyada hoose-dhexe iyo sare

Baro waxa iyaga ka dhigaaya kuwo gaara iyo sababta labadooduba u yihiin ilo waxtara.

Wikipedia

Wikipedia

Horudhaca il abwaaneedka ugu caansan ee Intarneedka

Shan ilood oo waaweyn oo xagga wararka onlaynka ee carruurta

Shan ilood oo waaweyn oo xagga wararka onlaynka ee carruurta

Soo-bandhidda wixii suurtagala oo dhacdooyinka hadda kuna salaysan cunugga.

Afar goobood oo waaweyn oo xagga dhab-hubinta + qaan-gaarro

Afar goobood oo waaweyn oo xagga dhab-hubinta + qaan-gaarro

Ilo doora oo loogu talagalay barista carruurtaada kala-saarka dhabta iyo dhayilka.

Baritaanka carruurta arrimaha ku saabsan xaq-dabaacadeedka iyo burcad-badeedka

Baritaanka carruurta arrimaha ku saabsan xaq-dabaacadeedka iyo burcad-badeedka

Qaar habab fududa oo carruurtaada ka caawinaaya fahamka sida habboon loo adeegsado hawl xuquuq-madbaceedka

Sida dugsiga loo dhammeeyo

Sida dugsiga loo dhammeeyo

Dhammaan su'aalahaaga ku saabsan qaadashada shahaadada dugsiga sare ama darajo u dhiganta, waa laga jawaabay.

xogta imtixaanka GED

xogta imtixaanka GED

Ka soo goob fasalla bilaw ah aaggaaga, iyo sidoo kale xogta ku saabsan imtixaanka laf ahaantiisa.

Su'aalaha aalaa la is weyddiiyo

Su'aalaha aalaa la is weyddiiyo

Ka jawaabaya qaar su'aalaha ugu caansan ee ku saabsan imtixaanka GED.

adeegga imtixaanka GED

adeegga imtixaanka GED

Tillaabooyinkii ugu horreeyay u qaada dhanka qaadashada Diboloomada Waxbarashada Guud (GED).

Goobta imtixaanka hiSet GED

Goobta imtixaanka hiSet GED

Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad wax uga ogaato mid kamida imtixaannada ugu caansan ee dhigma kuwa dugsiga sare.

Goobta imtixaanka TASC

Goobta imtixaanka TASC

Xogta iyo ilaha loogu talagalay mid kamida imtixaanna ugu caansan ee dhigma kuwa dugsiga sare.

Ka hel fasalada bilaash ee degaankaaga

Ka baro sida uGu wanaagsan oo loo adeegsado intarneedka fasallo qofeedka

Xaafaddaada

Weyddii Xfinity