Ka-Barashada afka Duolingo

Af kabarashada Memrise

Ka-Barashada afka Duolingo

Ka-Barashada afka Duolingo

Waxaad af cusub oo lacag-la'aana ku barataa ciyaaraha kala duwan iyo layliyada horumarka loogu talagalay.

Af kabarashada Memrise

Af kabarashada Memrise

Iskudarka sayniska, maaweelada iyo bulshada oo abuurta sal af barasho oo fudud.

Ka hel fasalada bilaash ee degaankaaga

Ka baro sida uGu wanaagsan oo loo adeegsado intarneedka fasallo qofeedka

Xaafaddaada

Weyddii Xfinity