Baro sidii aad u afgaradeyn lahayd: Dash

Horumarinta mareegta: Mashruuca Odin

Baro afgaradeynta: Codecademy

Baro sidii aad u afgaradeyn lahayd: Dash

Baro sidii aad u afgaradeyn lahayd: Dash

Tababarka saldhigyada horumarinta mareegta waxaad ku qaadan karta onlayn lacag-la'aana adigoo u maraaya waajibyada oo aad ku samayn karto xulaagaaga.

Horumarinta mareegta: Mashruuca Odin

Horumarinta mareegta: Mashruuca Odin

Manhaj onlayna oo tayo sarreysa leh, oo lacag-la'aana adigana ay kuugu talagaleen horumariyaasha mareegta ee dhabta.

Baro afgaradeynta: Codecademy

Baro afgaradeynta: Codecademy

Casharro onlaynka oo lacag-la'aana oo ku saabsan horumarinta mareegta barnaamijeynta, xogta sayniska iyo in kaloo badan.

Ka hel fasalada bilaash ee degaankaaga

Ka baro sida uGu wanaagsan oo loo adeegsado intarneedka fasallo qofeedka

Xaafaddaada

Weyddii Xfinity