Waxbarashada kala jaadka: edX

Waxbarashad kala jaadka: Khan Academy

Waxbarashada kala jaadka: edX

Waxbarashada kala jaadka: edX

Ha ahaado onlayn ama qofeed, EdX waxay qof kasta siisaa waxbarasho tayo leh.

Waxbarashad kala jaadka: Khan Academy

Waxbarashad kala jaadka: Khan Academy

Ilaha waxbarashada onlaynka ee da' walba, layliyo soobandhigid, fiidowyo la hagahaayo iyo qaar kaloo badan.

Ka hel fasalada bilaash ee degaankaaga

Ka baro sida uGu wanaagsan oo loo adeegsado intarneedka fasallo qofeedka

Xaafaddaada

Weyddii Xfinity