Su'aalaha aalaa la is weyddiiyo
Dooro qeyb
Inta Badan La is Weyddiiyay
Codsiga
Xisaab
Lagaari-karaannimada
Inta Badan La is Weyddiiyay
Sida ugu dhoqso badan ee loo hubin karo xaaladda codsigaaga waa onlaynka:
 

Dhammaan macaamiisha Internet Essentials ee cusub iyo kuwii horaba, xawliga adeegga barnaamijka haatan50 Mbps qulqul-hoosaad iyo 10 Mbps qulqul-koraad! Ma jirto baahi loo qabo in wax la sameeyo, macaamiishii hore waxaa si is wadda loogu daray kordhintaan xawliga.

 

 

Waa dhici kartaa inaadd u qalanto haddii adigu:

 

 • Tayada barnaamijyada sida Barnaamijka Qadada Dugsi Qarameedka, kaalamaynta guriyeynta, Medicaid, SNAP, SSI, Deeqda Pell ee Fedaraalka, and kuwo kale
 • Ku nool meel laga helaayo adeegga Comcast Internet
 • Maan haysan comcast Internet maalmihii 90 la soo dhaafay
 • Qoysaska ka qaba lacag Comcast waxaa suurtogal ah inay u qalmaan haddii la ansixiyo ilaa12/31/22

 

 

Isqoritaanku wuxuu ku fudud yahay taleefankaaga gacanta, aad  : https://www.internetessentials.com/apply

 

Waxaa jira labo siyaalood oo aad Internet Essentials ku codsan karto:

 

 • Dhoqso: click here si codsigaaga onlayn ahaan. Waxay qaadanaysaa abbaaraha toban daqiiqo haddii aysan ahayn inaad warqado soo gudbiso.
 • Dhoqso: waxaad ka wici kartaa xaruntayada wicidda1-855-8-INTERNET  (1-855-846-8376) inta saacadaha shaqada lagu jiro wuxuuna mid kamida wakiilladayadu ku dhex qaadsiin doonaa habka codsiga ee fudud. Hawshoo dhan waxay qaadanaysaa abbaaraha 10 daqiiqo haddii aysan ahayn inaad xaashiyo keento.

 

Saacadaha shaqadu waa laga bilaabo 8 AM ilaa Saq-dhexe (EST), toddobaadkii toddobo maalmood.

 

 

U-raridda adeeggaaga cinwaan cusub waa fududdahay!  Waxaad haysataa labo xulashi si aad adeeggaaga loo wareejiyo:

 

 

Saacadaha shaqadu waa laga bilaabo 8 AM ilaa Saq-dhexe (EST), toddobaadkii toddobo maalmood.

 

Bilaw qoritaanka cinwaankaaga oo ka dooro liiska kuu muuqan doona cinwaanka kaaga u dhigmaaya. Haddii aad heli waydo cinwaankaaga ku day inaad ku qorto si kale (ku day xarfaha kooban ee St intii aad hikaadin lahayd Jidka tusaale ahaan).  
Haddii aad awoodi waydo inaad cinwaankaaga ka hesho liiska hoose, fadlan wac 1-855-8-INTERNET (1-855-846-8376).

Saacadaha shaqadu waa laga bilaabo 8 AM ilaa Saq-dhexe (EST), toddobaadkii toddobo maalmood.

jaadka cinwaanka soo socda codsiga awgiis hoos u raac

Meelmarinta Barnaamijka Xiriirsanaanta Jaban awgiis Bisha 12-aad30, 2021, Comcast waxay taariikhdaas gabbalka u ridaysaa labadii bilood ee lacag-la'aaneed ee koruqaadista loogu talagalay. Taariikhdaas kadib, macaamiisha Internett Essentials Essentials waxay kaliya heli karaan adeeg Internet oo lacag-la'aana haddii ay ku biiraan Barnaamijka Xiriirsananta Jaban.

 

 

Haddii aad jawaab heli waydo oo aad rabto inaad sheekaysato, si ay u suurtowdo guji; Xfinity Assistant

Haddaad tahay macmiil hore oo aad qabto su'aalo ku saabsan adeegga iyo qaamaynta halkaan guji.

 

Dhammaan macaamiisha Internet Essentials ee cusub iyo kuwii horaba, xawliga adeegga barnaamijka haatan50 Mbps qulqul-hoosaad iyo 10 Mbps qulqul-koraad! Ma jirto baahi loo qabo in wax la sameeyo, macaamiishii hore waxaa si is wadda loogu daray kordhintaan xawliga.

 

 

Haddii aadan macmiil ahayn oo aad su'aalo ka qabto Internet Essentials fadlan wac 1-855-8-INTERNET (1-855-846-8376).

Saacadaha shaqadu waa laga bilaabo 8 AM ilaa Saq-dhexe (EST), toddobaadkii toddobo maalmood.

Haddii aad tahay macmiil hore u jiray oo aad su'aalo ka qabto xisaabtaada fadlan wac 1-800-XFINITY (1-800-934-6489).

Haddii ay tahay inaad xaashi u soo gudbiso codsigaaga, fadlan keen mid (1 xaashiyaha hoos ku taxan kamida.

 

 • MEDICAID: kaar ama warqaddii u-qalmashada ee ugu dambaysay ee xubin kasta oo qoyskaaga.
 • Kaalmaynta guryeynta ee dadweynahaxaashida sida heshiiska kiro ee gurigaaga, heshiiska lacag bixinta guriyeynta,(HAP0, ama xaashida u-qalmashada ee HUD.
 • SNAP:warqad muujinaysa inaad adiga laguu ansixiyay dheefaha Barnaamijka Kaamaynta Nafaqada Dheeriga.
 • TANF:warqadda u-qalmashada Kaalmaynta Kumeel-gaarka ee Qoysaska Baahan.
 • SSI: warqadda u-qalmashada Dakhliga Ammaanka ee dheeriga.
 • NSLP/Head Start: koobiga waradda muujinaysa kaqeybgalidda hadda ee Barnaamijka Qadada Dugsi Qarameedka ama Bilawga Madaxa, oo magaca cunuggaaga, magaca dugsiga, iyo cinwaanka Meesha aad u codsanayso addeeggu ay weheliyaa.
 • LIHEAP: warqad xaqiijinaysa u-qalmashadaada Barnaamijka Kaalmaynta Tamarta ee Reerka Dakhliga Hooseeya.
 • WIC:warqadda u-qalmashada Haweenka, Ilmaha iyo barnaamijka carruurta.
 • DEEQDA PELL EE FEDARAALKA: xaashiyeynta xafiiska gargaar dhaqaaleedka mac-hadkaaga.
 • VA PENSION: warqadda go'aaminta u-qalmashada hawlgabnimada ee askartii hore ee Agaasinka Askartii Hore.
 • Kaalmayn qoleedka warqadda u-qalmashada, ay ku jirto TTANF, FDPIR, iwm.

Haddii aad u baahan tahay inaad u soo rarto xaashiyo codsigaaga hadda jira, guji halka.


13 word(s) - 85 charactersCall 1-800-XFINITY (1-800-934-6489) Haddii aad u baahan tahay inaad isbeddelada soo socda ku samayso xisaabtaada:

 

 • Baddel magaca, iimaylka iyo/ama lambarka taleefanka 
 • Ku dar taleefanka, muuqaal iyo / ama adeegga amniga guriga
 • Ka qaad telefoonka, video iyo / ama adeegga amniga guriga

 

Haddii aad ka la kulanto arrimaha soo socda marka aad ku gudbinayso codsiga onlayn, fadlan wac 1-855-8-INTERNET (1-855-846-8376) si aad caawimo uga mid kamida wakiilladyada haddii:

 • Waxay sheegeysaa in cinwaankaygu uu yahay mid aan sharci ahayn
 • Hore ayaan haystaa codsi hore
 • Waxaan kari waayay inaan codsigaygii onlaynka ku dhammaystiro
 • Bogga webka ayaa jabtay / waxaan ku dhajiyay bog

Saacadaha shaqadu waa laga bilaabo 8 AM ilaa Saq-dhexe (EST), toddobaadkii toddobo maalmood.

 

Haddii aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho codsi jira fadlan wac 1-855-8-INTERNET (1-855-846-8376).

Saacadaha shaqadu waa laga bilaabo 8 AM ilaa Saq-dhexe (EST), toddobaadkii toddobo maalmood.

Khiyaarrada soo socda mid ka dooro si aad qaanta u bixiso:

 

 • Ku bixi qaantaada onlayn adigoo gujinaaya halka.
 • Qaantaada waxaa ku bixisaa app-ka Xisaabtayda Xfinity. Waxaad ka soo degsan kartaa app halka.
 • Waxaad qaantaada ku bixisaa adigoo adeegsanaaya adeegga taleefanka iswada oo wacaaya 1-800-Xfinity (1-800-934-6489) waxaad doorataa qaamaynta markay soo booddo.
 • Waxaad qaansheegtaada ku bixisaa kiosk-aha dukaanka Xfinity. ka raadi dukaanka Xfinity ee kuugu dhaw halka

 

Waxaan ka xunnahay inaan u jeedno tagistaada, fadlan noo sheeg haddii ay jirto waxaan qaban karno si aad u sii xiriirsanaato. Waxaad ku joojin kartaa adeeggaaga gujintaada halkaan.

 

Fadlan xusuusnow in ay tahay inaad qalabkaaga soo celiso ama waxaa lagugu dallaci doonaa qiimihii qalabkaas oo buuxa. Kuu ma suurtoobi doonto inaad gasho Internet Essentials intii sannada ilaa sidaani dhacdo. Dib u soo celinta qalabkaaga wuxuu xaqiijinayaa in xubnaha kale ee qoyskaagu sida adiga oo kale ay ka faa'iidaystaan inarneedka guriga  Mahadsanid

 

 

Codsiga
Hawsha Codsiga
Sida ugu dhoqso badan ee loo hubin karo xaaladda codsigaaga waa onlaynka:
 

Waa dhici kartaa inaadd u qalanto haddii adigu:

 

 • Tayada barnaamijyada sida Barnaamijka Qadada Dugsi Qarameedka, kaalamaynta guriyeynta, Medicaid, SNAP, SSI, Deeqda Pell ee Fedaraalka, and kuwo kale
 • Ku nool meel laga helaayo adeegga Comcast Internet
 • Maan haysan comcast Internet maalmihii 90 la soo dhaafay
 • Qoysaska ka qaba lacag Comcast waxaa suurtogal ah inay u qalmaan haddii la ansixiyo ilaa12/31/22

 

 

Isqoritaanku wuxuu ku fudud yahay taleefankaaga gacanta, aad  : https://www.internetessentials.com/apply

 

Dhammaan macaamiisha Internet Essentials ee cusub iyo kuwii horaba, xawliga adeegga barnaamijka haatan50 Mbps qulqul-hoosaad iyo 10 Mbps qulqul-koraad! Ma jirto baahi loo qabo in wax la sameeyo, macaamiishii hore waxaa si is wadda loogu daray kordhintaan xawliga.

 

 

Waxaa jira labo siyaalood oo aad Internet Essentials ku codsan karto:

 

 • Dhoqso: click here si codsigaaga onlayn ahaan. Waxay qaadanaysaa abbaaraha toban daqiiqo haddii aysan ahayn inaad warqado soo gudbiso.
 • Dhoqso: waxaad ka wici kartaa xaruntayada wicidda1-855-8-INTERNET  (1-855-846-8376) inta saacadaha shaqada lagu jiro wuxuuna mid kamida wakiilladayadu ku dhex qaadsiin doonaa habka codsiga ee fudud. Hawshoo dhan waxay qaadanaysaa abbaaraha 10 daqiiqo haddii aysan ahayn inaad xaashiyo keento.

 

Saacadaha shaqadu waa laga bilaabo 8 AM ilaa Saq-dhexe (EST), toddobaadkii toddobo maalmood.

 

 

Haddii ay tahay inaad xaashi u soo gudbiso codsigaaga, fadlan keen mid (1 xaashiyaha hoos ku taxan kamida.

 

 • MEDICAID: kaar ama warqaddii u-qalmashada ee ugu dambaysay ee xubin kasta oo qoyskaaga.
 • Kaalmaynta guryeynta ee dadweynahaxaashida sida heshiiska kiro ee gurigaaga, heshiiska lacag bixinta guriyeynta,(HAP0, ama xaashida u-qalmashada ee HUD.
 • SNAP:warqad muujinaysa inaad adiga laguu ansixiyay dheefaha Barnaamijka Kaamaynta Nafaqada Dheeriga.
 • TANF:warqadda u-qalmashada Kaalmaynta Kumeel-gaarka ee Qoysaska Baahan.
 • SSI: warqadda u-qalmashada Dakhliga Ammaanka ee dheeriga.
 • NSLP/Head Start: koobiga waradda muujinaysa kaqeybgalidda hadda ee Barnaamijka Qadada Dugsi Qarameedka ama Bilawga Madaxa, oo magaca cunuggaaga, magaca dugsiga, iyo cinwaanka Meesha aad u codsanayso addeeggu ay weheliyaa.
 • LIHEAP: warqad xaqiijinaysa u-qalmashadaada Barnaamijka Kaalmaynta Tamarta ee Reerka Dakhliga Hooseeya.
 • WIC:warqadda u-qalmashada Haweenka, Ilmaha iyo barnaamijka carruurta.
 • DEEQDA PELL EE FEDARAALKA: xaashiyeynta xafiiska gargaar dhaqaaleedka mac-hadkaaga.
 • VA PENSION: warqadda go'aaminta u-qalmashada hawlgabnimada ee askartii hore ee Agaasinka Askartii Hore.
 • Kaalmayn qoleedka warqadda u-qalmashada, ay ku jirto TTANF, FDPIR, iwm.

Haddii aad u baahan tahay inaad u soo rarto xaashiyo codsigaaga hadda jira, guji halka.


Haddii aad jawaab heli waydo oo aad rabto inaad sheekaysato, si ay u suurtowdo guji; Xfinity Assistant
Bilaw qoritaanka cinwaankaaga oo ka dooro liiska kuu muuqan doona cinwaanka kaaga u dhigmaaya. Haddii aad heli waydo cinwaankaaga ku day inaad ku qorto si kale (ku day xarfaha kooban ee St intii aad hikaadin lahayd Jidka tusaale ahaan).  
Haddii aad awoodi waydo inaad cinwaankaaga ka hesho liiska hoose, fadlan wac 1-855-8-INTERNET (1-855-846-8376).

Saacadaha shaqadu waa laga bilaabo 8 AM ilaa Saq-dhexe (EST), toddobaadkii toddobo maalmood.

jaadka cinwaanka soo socda codsiga awgiis hoos u raac

Internet Essentials waxay haysaa khiyaar si loogu adeegsado gudbinta codsiga Afka Astaanta ee Ameerika. Guji badhanka Hadda ASL oo raac rabitaannada Internet Essentials:

Guntinta badhanka Afka Staameedka Ameerika
Sida ugu dhoqso badan waa inaad cosiga marisaa codsashada onlayn-kayaga, kaas oo aad ku haleeli karta gujinta here
 
Haddii aad rabto inaad codsato Internet Essentials fadlan taleefanka ku soo wacl 1-855-8-INTERNET (1-855-846-8376).

Saacadaha shaqo ee Barta Wicitaanka waaa 8 AM ilaa Habeynbarka (EST), toddobada maalmood ee usbuuca.

Macaamiisha aan lahayn lambarka ammaan bulsheedka ama aan doonayn inay bixiyaan lambarkooda ammaan bulsheed waxay samayn karaan inay muujiyaan hal(1) mid oo aqoonsiyada doorka AMA labo(2) nooc oo aqoonsiyada nooca labaada, ama meelaha qaar waxay isticmaali karaan lambarka taleefan gacameedka-la doortay si aad u gasho afgarad hal-waqtiya.
Aqoonsiga Aasaasiga ah:
Waxaad keenta hal (1) wax oo liiskaan ku jira si loo hubiyo qofkaad tahay:
 • Hadda Mareykanka ama Liisanka Darawalka ee Kanada ama kaadhka aqoonsiga sawir ee sawirka ama sawir leh oo dhacay muddo aan ka badnayn shan sano laga bilaabo taariikhda dhicitaanka
 • Baasaboorka Mareykanka ee iminka socda ama Baasaboorka Mareykanka ee aan ka badneyn shan sano laga bilaabo taariikhda dhicitaanka
 • Baasaboor dal ajnabi oo hadda ah
 • Kaar Shisheeye Degenaansho / Kaarka Deganaanshaha rasmiga ah (INS Form I-551)
 • Shahaaadad Muwaadinka Mareykanka (N-560 ama N-561)
 • Shahaadada Wadaniyeynta Mareykanka (N550, N-570, ama N-578)
 • Warqada Ansixinta Shaqada (INS Form I-688 ama I-766)
 • Xafiiska Kaararka Aqoonsiga Qaybta Hindida
 • Kaarka aqoonsiga sawir ee laga bixiyay wakaaladda Dawaldda Mareykanka
 • Samafalka Hadda/Sawirka Kaarka aqoonsiga adeegga bulshada
 • Kaarka Aqoonsi Qarameedka Shisheeye
 • Shatiga Baabuur-Wadista Shisheeyaha
 • Kaarka Diiwaan-Gelinta Codeeyaha Shisheeyaha
 • Kaarka Aqoonsiga Ciidanka Shisheeye
 • Xaashiyaha aqoonsiga xukuumad kale soo saartay, oo uu ku Jiro ID-ga dawladda hoose
 • I-94 karaka dhigaalka imaanshaha/tagitaanka
 • Xaashiyaha sheegaya in codsaduhu waalid u yahay cunug (tusaale shahaadada dhalashada, korin, dugsi, shahaadada kaniisadda/baadariga, caymis, sharci, ama dhigaalka caafimaadka).  Midkaan waa inuu ku jiraa magaca codsadahu.
Aqoonsiga Sare:
Waxaad keentaa labo (2) waxyaalood oo liiskaan ku jira si loo hubiyo qofkaad tahay:
 • Kaarka Aqoonsiga Matricula
 • Liisanka Darawalka ee aan sawir laheyn
 • Wasaarada Arrimaha Dibedda Mareykanka Fiisaha muddada gaaban
 • Dukumeentiga maxkamada ee magaca codsadaha - waa inuu ku jiraa magaca buuxa, Taariikhda dhalashada, astaanta maxkamada Tusaalooyinka: Shahaadada guurka, Xukun furiinka, beddelka Magaca sharciga
 • Hubka hadda ama ruqsadaha hubka oo sawir leh
 • Kaarka aqoonsiga sawir ee dugsiga
 • Kaarka Medicaid ama warqaddii u-qalmashada ee ugu dambaysay ee qof walba oo qoyskaaga
 • Nuqul ka mid ah biilka korontada/biyaha/gaaska ee magaca codsadaha ayaa la door bidayaa
 • Kaarka Diiwaangelinta codeeyaha
 • Calaamadda shaqo ee hadda / aqoonsiga sawir
 • Foomka W-2
 • Diiwaangelinta Adeegyada Xulashada (Kaarka Draft)
 • Shahaadada dhalashada
 • Nuqulada deynka ama heshiiska kirada guryaha ee magaca codsadaha
 • Warqadda bangiga ee magaca codsadaha
 • Kaarka Bankiga ee magaca codsadaha
 • Lambarka Aqoonsiga Qofka Canshuur-Bixiyaha (ITIN)

Codsadayaasha doorta inay helaan digniino SMS ah oo ku saabsan codsigooda, hubinta ID baa lagu dhammaystiri karaa iyadoo la hubinaayo lambarka taleefanka gacanta waxaana weheliya afgarad SMS hal waqtiya. 

 

 

Haddii aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho codsi jira fadlan wac 1-855-8-INTERNET (1-855-846-8376).

Saacadaha shaqadu waa laga bilaabo 8 AM ilaa Saq-dhexe (EST), toddobaadkii toddobo maalmood.

Halkaan waxaa ah tillaabooyinka kurarista xaashiyaha onlaynka:
 • U tag : https://Apply.InternetEssentials.com/
 • Waxaad u fiirisaa kurtunka buluugga cinwaanka 'Xaashiyaha Korurarista'
 • Daabac ID-ga Aqoonsigaaga iyo Magacaaga dambe si aad dib ugu hesho codsigaagii. Guji Siiwad.
 • Xulo Barnaamijka aad u dirayso dukumeentiga oo guji nooca caddaynta aad u baahantahay inaad gasho. Guji Falyl Ku-dar, oo ogow meesha xaashidaada oo guji Fur.
 • Raac tallaabooyinka kor ku xusan ee dukumiintiyo dheeraad ah si aad u furtaan
 • Markaad dhammayso, hubi "Waxaan xaqiijinayaa xogta aan gudbiyay dhammaanteed inay sax tahay" oo guji Gudbi.

 

 

Waxaa jira afar siyaalood oo kala duwan oo aad xaashiyahaaga u diri karto: 

 • Ugu dhoqso badan: Click here si aad u gasho codsigaagii hore u jiray kuna rar xaashiyaha onlaynka adoo isticmaalaya taleefan-kaaga ama kombuyuutarkaaga
 • Dhoqso: baar ama qaad sawirka xaashiyahaaga oo iimayl ahaan ugu dir: IEApplication@comcast.com
 • Dhoqso: Ugu dir koobbiyada warqadda ee dhammaan xaashiyahaaga iyo codsigii oo saxiixan: Comcast Internet Essentials, PO Box397, Bridgeport, NJ 08014-9735 
 • Gaabin: Koobbiyada warqadda ee dhammaan xaashiyaha iyo codsigii oo saxiixan fakis ahaan ugu dir1-888-294-7113. Waxaad hubisaa in lambarka codsigaagu la socdo dhammaan xaashiyahaaga.

Waxaad hubsataa inuu lambarka codsigaagu la socdo xaashiyihii aad soo boostaysay ama fakiska ku soo dirtay. Xaashiyaha aad keentay lagu ma soo celin doono.

 

Codsada-yaasha mara habka Dibu-Eegista Degdegta (xaashiyo la iska ma rabo) waa in isla markiiba la ansixiyaa. Codsada-yaasha aan la dedejin (waxaa la iska rabaa xaashiyo la keeno) waa in lagu ansixiyaa 3 maalmood gudahood oo laga soo bilaabayo taariikhday keeneen codsigooda oo saxiixan iyo xaashiyaha taageeraya. Macaamiishu waxay filan karaan in si buuxda loo xiriiriyo 3-5 maalmood gudahood oo laga soo bilaabayo taariikhdii ansixinta codsi-yadooda.

Haddaad tahay macmiil hore oo aad qabto su'aalo ku saabsan adeegga iyo qaamaynta halkaan guji.

 

Haddii aad ka la kulanto arrimaha soo socda marka aad ku gudbinayso codsiga onlayn, fadlan wac 1-855-8-INTERNET (1-855-846-8376) si aad caawimo uga mid kamida wakiilladyada haddii:

 • Waxay sheegeysaa in cinwaankaygu uu yahay mid aan sharci ahayn
 • Hore ayaan haystaa codsi hore
 • Waxaan kari waayay inaan codsigaygii onlaynka ku dhammaystiro
 • Bogga webka ayaa jabtay / waxaan ku dhajiyay bog

Saacadaha shaqadu waa laga bilaabo 8 AM ilaa Saq-dhexe (EST), toddobaadkii toddobo maalmood.

 

Haa, haddii aad ka soo dhalaasho qodobbada kutoosinta barnaamijka. Waa dhici kartaa inaadd u qalanto haddii adigu:
 • Way u qalmaan barnaamijyada kaalmaynta dadweynaha sida BarnaamijkaQadada Dugsiga Qaranka Qadada Dugsi Qarameedka, Kaalmaynta Guriyeynta, Medicaid, SNAP, SSI, Deeqda Pell ee Fedaraalka, iyo kuwo kale.
 • Ku noolow aag laga helaayo Adeegga Intarneedka Comcast.
 • Ma ay aha macmiil Xfinity Internet oo hore u jiray maana ay is qorin Comcast Internet 90 maalmood ee la soo dhaafay.
 • Aysan Comcast ku lahayn deyn wali taaga taas oo waqtigeedu ka yar yahay hal sano. Qoysaska qaba deymo muddadoodu ka badan tahay hal sano waxaa dhici karta inay u qalmaan.*

 

*Maadaama ay jirto xaaladda degdegta ee Coronavirus, qoysaska ay Comcast ku leedahay deymo wali taagan waxaa dhici karta inay u qalmaan Internet Essentials. Waxaan dhaafaynnaa shardigaan haddii ay ku ansixiyaan 06/30/22. Kadib06/30/22, waxaa lagu dhaqayaa xeerarka u-qalmashada asaasiga.

 

Haa, waxaa dhici karta inaad u qalanto haddii: 
 • Way u qalmaan barnaamijyada kaalmaynta dadweynaha sida BarnaamijkaQadada Dugsiga Qaranka Qadada Dugsi Qarameedka, Kaalmaynta Guriyeynta, Medicaid, SNAP, SSI, Deeqda Pell ee Fedaraalka, iyo kuwo kale.
 • Ku noolow aag laga helaayo Adeegga Intarneedka Comcast.
 • Ma ay aha macmiil Xfinity Internet oo hore u jiray maana ay is qorin Comcast Internet 90 maalmood ee la soo dhaafay.
 • Aysan Comcast ku lahayn deyn wali taaga taas oo waqtigeedu ka yar yahay hal sano. Qoysaska qaba deymo muddadoodu ka badan tahay hal sano waxaa dhici karta inay u qalmaan.*

 

*Maadaama ay jirto xaaladda degdegta ee Coronavirus, qoysaska ay Comcast ku leedahay deymo wali taagan waxaa dhici karta inay u qalmaan Internet Essentials. Waxaan dhaafaynnaa shardigaan haddii ay ku ansixiyaan 06/30/22. Kadib06/30/22, waxaa lagu dhaqayaa xeerarka u-qalmashada asaasiga.

Maya. Uma baahnid telefoon ama taleefan si aad xaq ugu yeelato oo aad codsatid Internet Qalabka Internetka.
Xisaab
Kaalmo-dhaqaaleedka

Haddaad tahay macmiil hore oo aad qabto su'aalo ku saabsan adeegga iyo qaamaynta halkaan guji.

 

Dhammaan macaamiisha Internet Essentials ee cusub iyo kuwii horaba, xawliga adeegga barnaamijka haatan50 Mbps qulqul-hoosaad iyo 10 Mbps qulqul-koraad! Kordhinta xawligaan waa is waddaa mana jiraan wax macaamiishii hore ay u baahan yihiin inay sameeyaan si loo hingilo xogaha.

 

 

Marka aad noqoto macmiilka Internet Essentials xirmada qalabka ee wehelisa waa:

 

 • xFi Wireless Gateway: aaladdaan midda ah waxay u kulminaysaa jiheeyaha xarig-l'aanta iyo moodamka adeegga ku-xiriirinta WiFi gurigaaga
 • Xarigga awoodda ee awoodda siinaya xFi Wireless Gateway
 • Xarigga qancinta si xfi Gateway loogu xiriiriyo darbiga (adeegga)
 • Hagaha "Bilaabitaanka"
 • Xarigga ethernet: waxaa la adeegsadaa marka aad u baahan tahay inaad aaladdaada ku xiriiriso (kombuyuutarka desktop) Gateway-gaaga (haddii aadan rabin ama aadan awoodin inaad ku xiriirsato WiFi) 
 • Baqshad Xfinity oo uu ku Jiro Ogeysiiska Gaar Ahaanshaha Macmiilka iyo Heshiiska Adeegyo Deegaaneedka

 

Khiyaarrada soo socda mid ka dooro si aad qaanta u bixiso:

 

 • Ku bixi qaantaada onlayn adigoo gujinaaya halka.
 • Qaantaada waxaa ku bixisaa app-ka Xisaabtayda Xfinity. Waxaad ka soo degsan kartaa app halka.
 • Waxaad qaantaada ku bixisaa adigoo adeegsanaaya adeegga taleefanka iswada oo wacaaya 1-800-Xfinity (1-800-934-6489) waxaad doorataa qaamaynta markay soo booddo.
 • Waxaad qaansheegtaada ku bixisaa kiosk-aha dukaanka Xfinity. ka raadi dukaanka Xfinity ee kuugu dhaw halka

 

U-raridda adeeggaaga cinwaan cusub waa fududdahay!  Waxaad haysataa labo xulashi si aad adeeggaaga loo wareejiyo:

 

 

Saacadaha shaqadu waa laga bilaabo 8 AM ilaa Saq-dhexe (EST), toddobaadkii toddobo maalmood.

 

Haddii aad jawaab heli waydo oo aad rabto inaad sheekaysato, si ay u suurtowdo guji; Xfinity Assistant

Ilaa inta uu socdo 2021, waxaan bixin doonnaa xog aan xad lahayn oo aan wax qarasha ugu fadhiyin macaamiishayada dakhligu hooseeyo oo la kulmaaya dhibab xooggan oo xagga dhaqaalaha inta lagu jiro waqtiga adag, kuwaas oo ama qeyb ka ah barnaamijkayaga Internet Essentials ee Barnaamijka Wadaagga.

 

Si aad u aragto adeegsigaaga dhabta, xisaabtayda ka gal:https://www.xfinity.com/mobile/my-account.

 

Haddii aad u baahan tahay inaad isbeddel ku samayso xisaabtaada guji xiriiriyaha hoose.

 

 

13 word(s) - 85 charactersCall 1-800-XFINITY (1-800-934-6489) Haddii aad u baahan tahay inaad isbeddelada soo socda ku samayso xisaabtaada:

 

 • Baddel magaca, iimaylka iyo/ama lambarka taleefanka 
 • Ku dar taleefanka, muuqaal iyo / ama adeegga amniga guriga
 • Ka qaad telefoonka, video iyo / ama adeegga amniga guriga

 

U guji halkaan meelaha dukaammada Xfinity iyo saacadaha.

 

Si aad u dalbato kombuyuutar laptop ama desktop ah, waxaad ka dalban kartaa onlaynka halkaan.  Uma baahnid lambarka sicir-dhimista marka aad iibsaneyso kombuyuutarka $ 149.99 oo lagu daray canshuur....

Waxaan ka xunnahay inaan u jeedno tagistaada, fadlan noo sheeg haddii ay jirto waxaan qaban karno si aad u sii xiriirsanaato. Waxaad ku joojin kartaa adeeggaaga gujintaada halkaan.

 

Fadlan xusuusnow in ay tahay inaad qalabkaaga soo celiso ama waxaa lagugu dallaci doonaa qiimihii qalabkaas oo buuxa. Kuu ma suurtoobi doonto inaad gasho Internet Essentials intii sannada ilaa sidaani dhacdo. Dib u soo celinta qalabkaaga wuxuu xaqiijinayaa in xubnaha kale ee qoyskaagu sida adiga oo kale ay ka faa'iidaystaan inarneedka guriga  Mahadsanid

 

 

Haddii aadan u ahayn macmiil hore Internet Essentials fadlan wacn 1-855-8-INTERNET (1-855-846-8376)
Saacadaha shaqadu waa laga bilaabo 8 AM ilaa Saq-dhexe (EST), toddobaadkii toddobo maalmood.

Haddii aad tahay macmiil hore ee Internet Essentials fadlan wac 1-800-XFINITY (1-800-934-6489).

Taageero farsamo
Macaamiisha Internet Essentials waxaa loo soo bandhigi doonaa Xirmada Bilaabitaanka hadduu goobtoodu u qalanto iskaa-urakibidda. *Macaamiisha sicirrada caadiga baa lagu dhaqi doonaa waana kuwa diida in loogu soo diro Xirmada Bilaabitaanka boostada ama ka qaataan dukaanka Xfinity.   

*Xirmada Bilaabitaanku waxay ku xiran tahay hadba sidii loo heli karo iyo meelaha qaar xadidda lagu soo ragay.
 

Xirmo Bilaabitaan kasta waxaa la socda wax walba oo aad u baahan tahay si markaas aad si fudud oo dhoqso ah ugu rakibto oo aad u hawl geliso adiga laftaada adeegga Intarneedkaaga.

 

 Xirmadaada Bilaabitaanka waxaa ku jira:

 • Galka Xfinity waxay ka kooban tahay Ogeysiiska Gaar Ahaanta ee Macmiilka Comcast iyo Heshiiska Adeegyo Deegaaneedka
 • Hagaha Bilaabitaanka 
 • An xFi Wireless Gateway
  • Wireless Gateway-ga aad leedahay wuxuu isugu keenayaa farsamada cusub iyo jiheeyaha qalab qura oo si aada u saxan, si aad WiFi-ga gurigaaga ugu raaxaysato. U ma baahan doontid inaad adeegsato jiheeye kale si aad WiFi-ga gurigaaga u hesho.
 • Xarigga qancinta
 • Xarigga Ethernet (kaliya) baad u baahan tahay haddii aadan ku xiriirsanayn WiFi0
 • Xarigga tamarta

 

Dheeri ka sii baro Xirmadaada Bilaabitaanka here

Sida ugu dhoqso badan oo aad u habayn karto qalabkaaga waa adigoo daawada fiidiylowga hoose. Waxay daboolaysaa meelaynta Wireless Gateway, Magaca Xayndaabka, Afgaradka WiFi iyo habaynta Ammaanka Onlaynka.

 

Haddii aadan wali awoodin xiriirinta qalabkaaga fadlan wac 1-800-XFINITY (1-800-934-6489) si aad u la hadasho wakiilka adeegga macmiilka.

Fiidiyowgaan wuxuu ku tusayaa sida aad iskaa u yagleeli karto Xfinity Internet iyo Voice:

Fiidiyowgaan wuxuu ku tusayaa sida aad aaladahaaga ugu xiriirinayso xeyndaabka WiFi ee gurigaaga adoo adeegsanaaya Xfinity Wireless Gateway:

Qoysaska u qalmaa waxay gadan karaan ilaa hal kombuyuutar oo qiimo hooseeya.

Maya, kharashka kombiyuutarka laguma dari karo biilka Comcast. Waxaan ka la shaqaynnaa wadaaga-yaashada sidii aan ugu soo bandhigi lahayn kombuyuutarro jaban waana in lacagtoo dhan la bixiyaa waqtiga gadashada, 

 

Fadlan hubi inaad gelinayso lambarka xisaabta oo saxan. Si aad u hubiso lambarka xisaabtaada, isticmaal xiriirinta here, gal barta, oo guji tafatirrada xisaabta Xfinity ee kor geeska midigta ee bogga. Waxaad lambarka xisaabtaada ka heli kartaa tafatirrada.

 

(Fadlan ogow inuu jiri karo daahniin dhan abbaaraha 24 saacadood oo u dhaxeeya oggolaanshada daabacaadda iyo samaynta lambarka xisaabtaada haddii aad tahay macmiil cusub.)

 

 

Aad www.dell.com/orderstatus oo geli lambarka dalabkaaga, kaas oo aad ku heshay iimaylkii hubaalcelinta ee Dell kadib markii aad dalabka gudbisay Haddii aad weli su'aalo dheeri ah qabto, fadlan iimeeli mpp_sales@dell.com.

 

 

Haddii aad heshay iimayl ogeysiis oo kuu sheegaya in dalabkaagii la buriyay, waxaa jiri kara arrin la xiriirta xogta lacag-bixintaada. Fadlan haddana soo gudbi dalab kale oo xogaha lacag-bixintu saxan yihiin. Iimayl mpp_sales@dell.comhaddii aad su'aalo sii qabto.

 

 

Haddii aad iibsatay kombuyuutar kahor Bishii 5 4, 2021, aaladdada waxaa keenay CDI. Dhammaan kombuyuutarrada CDI waxay ku yimaadaan 90maalin dammaanadda qalab iyo kaalmayn farsamadeed lacag-la'aana ilaa 90 maalmood. Ayaan-darro tan iyo muddada 90 maalmood ay dhammaadaan, damaanaddii waa dhammaanaysaa waxaadna u baahan doontaa inaad kombuyuutar-kaaga geyso hoosada farsamada laguugu dayactiro.

 

Annagu hadda waxaan soo bandhigaynnaa laptops la qiimo jabiyay annagoo wax-wadaag la ah Dell.  hadii aad danaynayso inaad soo iibsato kombuyuutar cusub oo qiime-hooseeya, fadlan u gaar internetessentials.com/low-cost-computer tafatir.

 

1. Hubi u-qalmashada ACP. Dhammaystir foomka Hubin Qarameedka.

2. Ka codso Internet Essentials InternetEssentials.com ama wac 855-8-INTERNET.

3. Buuxi foomka kubiiritaanka ACP ee Xfinity si aad tixgelintaada u hesho. Waxaad tillaabadaan, ugu baahan doonta ID-gii codsiga ee aad ka heshay Hubiye Qarameedka markii lagu ansixiyay. Bilaw ku-biiritaanka ACP.

Si aad ugu biirto ACP si aad u adeegsato ilaa $30/bishii oo kaalma waxaad u baahan doontaa inaad ka tagto kafaaladda Barnaamijka Wadaagga Internet Essentials kadibna aad codsato ACP. Si aad tan u samayso waxaad u baahan doontaa inaad wacdo 1-855-8-INTERNET (1-855-846-8376) oo aad u sheegto Agaasimaha Xisaabta inaad doonaysa inaad ka tagto kafaaladdii oo aad ku biirayso ACP. Wakiilku wuxuu qaadi doonaa tillaabooyinka lagama-maarmaanka si uu kaaga saaro kafaaladda oo uu kuu mariyo habka ku-biiritaanka ACP.

XFinity Wifi Hotspots

Xfinity WiFi waa xeyndaabka hotspots-ka kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku xiranto interneedka socda, dhammaan adigoo beekhaaminaaya qorshaha xogtaada wireless-ka. Haleelitaanka baraha-kulkulul ee Xfinity WiFi baa la socda Internet Essentials. 

 

Si aad u heshoXfinity WiFi hotspot, hubi hotspot-ka maabka meesha onlaynkaat: http://wifi.Xfinity.com/

1. Inta lagu sugan yahay xadka barta-kulul, waxaad "Xfinity" liiska aaladdaada ka goobtaa xayndaabyada la heli karo.

 

2. Dooro "Xfinity" si aad u xiriirsato xayndaabka aaladdaada.

 

3. Geli magaca-adeegga sii jiray ee Xfinity iyo afgaradka shaashadda gelitaanka (ama cinwaaka iimaylka ee xisaabtaada).

 

Xifinty Wifi -ga hummaagga bogga gelitaanka ee la rabo

 

 

 

Si aad u abuurto magac-adeegsiga Xfinity , aad: https://login.comcast.net/myaccount/create-uid ama ka guji 'Abuur magaca-adeegsi' mid kastoo bog gelitaana. Waxaad kaloo aadi kartaa:  https://www.Xfinity.com/getstarted oo raac tilmaamaha shaashadda.

Si aad u hesho magaca-adeegsi ee Xfinity ama aad dib u habayso afgaradkaaga, tag:  https://www.Xfinity.com/password.

24/7 taageerada taleefanka ayaa laga heli karaa kooxda adeegga macaamiisha. Wac (1-866-489-0919).

Xog dheeri ah awgeed, iyo eegista Xfinity WiFi FAQ's, booqo: http://wifi.Xfinity.com/faq.php.

Lagaari-karaannimada
Su'aalaha Caadiga

Haddii aad doonayso inaad qof ku la sheekaysato ASL (Afka Astaamaha ee Maraykanka) si aad u gudbiso codsi guji halkaan:

 

Xiriirka badhanka sheekaysiga Hadda ee ASL

 

Kaalmada ASL waxaa la helayaa Isniinta ilaa Jimcaha inta u dhaxeysa saacadaha 1:00 PM ilaa 9:00 PM EST.

 

 

Haa, goobta Internet Essentials waxaa loo habeeyay inay ku habboonaato aqristayaasha shaashadda ee dadka indhaha wax ka qabas. 

 

Waxaa Partner Portal/kayaga laga helayaa Braille iyo qoraallo daabacan iyo qormooyin xayaysiin.  Fadlan guji xiriiriyaha hoose si aad u hesho waxyaalahaan (waa la dalbi karaa oo la soo rari karaa iyadoo ku xiran nooca walaxa).

 

Haddii aad markii ugu horreysay galayso Partner Portal waxaad u baahan doontaa inaad is diiwaan galiso si aad u gaarto goobta.

 

Braille iyo waxyaalo daabac oo baaxad leh ayaa ku jira Partner Portal

 

Si aad wax uga sii ogaato qiyaarrada gelitaanka Xfinity, guji xiriiriyaha hoose:

 

Bogga Gelitaanka Xfinity

 

Weyddii Xfinity Dib ugu noqoshada kor