Xiriirsanaan Kusugnaanta inta uu socdo Coronavirus

Iyadoo dalkeennu wado maaraynta degdegta ee COVID-19, Comcast waxay qaadaysaa tillaabooyin degdeg ah si Comcast qoysaska dakhliga hooseeya ugu sahasho in guryahooda loogu xiro Intarneedka guriga.

 

  • Macaamiisha Internet Essentials ee cusub waxay heli doonaan labo bilood oo lacag-la'aana oo adeegga Intarneedka waa haddii aad codsato oo ilaa bisha 6-aad laguu oggolaado 30, 2022. Kor-u-qaadista kadib, qiimayaasha caadiga baa lagu dhaqayaa
  • Waxaa dhammaan macaamiisha cusub ee Internet Essentials, xawliga adeegga barnaamijka Intarneedka looga qaaday25 Mbps oo qulqul-hoosaada iyo 3 Mbps qulqul-koraada ioa 50 Mbps oo qulqul-hoosaada iyo 5 Mbps qulqul-koraada. 
  • Qoysaska deymo ka qaba Comcast waxaa dhici karta inay u qalmaan Internet Essentials. Waxaan dhaafaynnaa shardigaan haddii aad codsato waxaana ansixinaya06/30/22. Kadib06/30/22, waxaa lagu dhaqayaa xeerarka u-qalmashada asaasiga.
Su'aalaha aalaa la is weyddiiyo
Waxyaalaha ay tahay in la ogaado
Waxyaalaha ay tahay in la ogaado

Waa inaad ku nooshahay aag laga helaayo  Si aad u hubiso in cinwaankaaga u qalmo adeegga click here.

 

 

Waa dhici kartaa inaadd u qalanto haddii adigu: 

 

  • Tayada barnaamijyada sida BarnaamijkaQadada Dugsi Qarameedka, kaalmaynta guriyeynta, Medicaid, SNAP, SSI, Deeqda Pell ee Fedaraalka iyo kuwo kale.
  • Ku nool meel laga helaayo adeegga Comcast Internet
  • Maan haysan comcast Internet maalmihii 90 la soo dhaafay
  • Qoysaska ka qaba lacag Comcast waxaa suurtogal ah inay u qalmaan haddii la ansixiyo ilaa06/30/22

 

Is-qoritanaku waa fudud yahay wuxuuna ku dhoqso badan yahay taleefan-kaaga gacanta, apply now.

 

 

Dhammaan macaamiisha Internet Essentials ee cusub iyo kuwii horaba, xawliga adeegga barnaamijka haatan50 Mbps qulqul-hoosaad iyo 5 Mbps qulqul-koraad! Ma jirto baahi loo qabo in wax la sameeyo, macaamiishii hore waxaa si is wadda loogu daray kordhintaan xawliga.

 

 

Haddii aad u qalanto Internet Essentials, codso waxaana laguu oggolaanayaa ilaa bisha 6-aad 30, 2022, waxaa si is-wadda ah u heli doontaa labo-bilood oo koruqaadis lacag-la'aana. Kobcinta kadib, qiimaha caadiga baa lagu dhaqmi doonaa. Hadda qiimaha caadiga ee Internet Essentials waa  $9.95 bishiiba lagu daray canshuur haddii uusan adeeggaag lahayn qiimo-jabin.

 

 

Maadaama ay jirto xaaladda degdegta ee Coronavirus, qoysaska ay Comcast ku leedahay deymo wali taagan waxaa dhici karta inay u qalmaan Internet Essentials. Waxaan dhaafaynnaa shardigaan haddii aad codsato waxaana ansixinaya06/30/22. Kadib06/30/22, waxaa lagu dhaqayaa xeerarka u-qalmashada asaasiga. Taas macnaheedu waa qoys kasta oo dakhligiisu hooseeyo oo hadda u ahayn Xfinity macmiil ama aan adeegga Interneedka Xfinity lacago sii dhigan90 maalmood oo la soo dhaafay, laakiin shirkaddu ku leedahay lacag muddadeedu ka yar tahay (shirkadaha lacagaha leh, XfinityTV, Xfinity Internet, Xfinity-ga guriga, ama Internet Essentials), u ma qalmi doona Internet Essentials.

 

Isqoristu way fududdahay waxayna ku dhoqso badan tahay taleefankaaga gacanta, aad : https://apply.internetessentials.com/

 

 

haddii aad doorato xirmada iska-u-rakabidda, fadlan oggolow 5-7 maalmood si aad u hesho xirmada.  

 

 

Haa, waxaad ka xiriir furan kartaa adeegga Internet Essentials waqti kasta. Haddii aad tahay macmiil cusub oo laguu oggolaaday ilaa Bisha 6-aad30, 2022m waxaad heli doontaa labo bilood oo lacag-la'aana. Markaas kadib, waxaad burin kartaa adeegga (kaas oo aad waqti kasta samayn karto) ama waxaad u daysan kartaa sida macmiilka Internet Essentials ee$9.95 bishii lagu daray canshuur. Ma daama uusan jirin heshiis, macmiilku wuxuu iska jari karaa adeegga Internet Essentials waqti kasta ganaax la'aan.

 

Waxaan kugu xushmaynaynna inaad tahay macmiil Internet Essentials. in kastoo aannaan ku siin karin labo bilood oo adeeg lacag la'aana, haddiise ay tahay macmiilka Internet Essentials, waxaad u qalantaa Waxtarka Mugga leh ee Degdegta waxaadna kaliya u baahan tahay inaad barnaamijkaBarnaamijka Qadada Dugsiga Qaranka is qorto. Haddii aad tahay macmiilka Internet Essentials, buuxi foomka isqoritaanka halkaan. Is la markaad is qorta, waxaad heli doontaa tixgelin taasoo si buuxda lagaaga daboolayo qarashkaaga adeegga Internet Essentials ($9.95/bishii (lagu daray canshuuraha iyo khidmadaha la saari karo) ilaa inta uu jiro barnaamijka EBB ee miisaaniyadaha Xukuumadda Fedaraalka. Guji halkaan si aad wax uga sii ogtaato sida loo codsado Waxtarka Mugga leh ee Degdegta.

 

 

Comcast ahaan waxaan samaynaynnaa wax kasta oo aan awoodno si aand dadka u caawinno waqtigaan aan caadiga ahayn ee lagu jiro. Waxay muhim u tahay dhammaan qoysaska inay guu xiriirsanaadaa Intarneedka - waxbarasho, shaqo, iyo sababo caafimaad awgood. Taas awgeed baan ugu faraxsanahay inaan adig kuu soo ban dhigno tirada Xirmooyin qiime sare leh si loo hubiyo inaad hesho ilaha aad u baahan tahay si aad ammaan u hesho oo xiriirsanaato. Fadlan booqo https://www.xfinity.com/learn/offers.

 

 

Liis buuxa oo ka kooban badi su'aalaha la is weyddiiyo awgiis fadlan/booqoKaalmo Hel.

 

Soojeedintu waxay ku eg tahay Bisha 6aad30, 2022. Xaddidyo baa lagu dhaqayaa. Ku kooban adeegga Internet Essentials laga bilaabo Comcast-ga macaamiil degaaneedka cusub ee ka soo dhalaala shardiyada u-qalmashada qaarkood. Soo-bandhiggu wuxuu ku kooban yahay labo bilood adeegga Internet Essentials-ka kordhinta (laga reebay canshuuro). Kor-u-qaadista kadib, qiimayaasha caadiga baa lagu dhaqayaa Qiimaha hadda ah ee Internet Essentials waa $9.95/bishii. (u qoolan isbeddel).Dheeri canshuura. In la baddalo arrinka qiimo-siinta. Qiimaha la xayeysiiyay waxaa lagu dhaqayaa illin kaliya. Xawliyada dhabta ah waa kala duwan yihiin lamana damaanad qaadin. U booqo qodobbada saamaynaya xawliga www.xfinity.com/networkmanagement.

 

Haddii la go'aansho inuusan macmiil u qalmin barnaamijka Internet Essentials, waxaa adeegga Intarneed ee la doortay lagu dhaqayaa qiimayaasha caadiga  U qoolmaaya shuruudaha heshiisyada barnaamijka Internet Essentials. Waxaa dhici inaan lagu dari waxyaalaha kale ee la soo ban dhigay. U wac  1-855-846-8376 xaddidyo iyo tafatirro dhammaystiran . © 2021 Comcast. Dhammaan xuquuquhu waa dhawran yihiin. 

 

 

Tillaabso 2: U Qalan
Tillaabso 1: U Qalan

Waa suurtogal inaad u qalanto Internet Essentials haddii

A

Adigu waxaad u qalantaa barnaamijyada kaalmaynta dadweynaha sida Barnaamijka Qadada Dugsi Qarameedka, Kaalmaynta Guriyeynta, Medicaid, SNAP, SSI, Deeqda Pell ee Fedaraalka iyo kuwo kale.

B

Waxaad ku nooshahay aagga laga helaayo adeegga Internet Essentials.

C

Adigu ma tihid macmiil Xfinity Internet hore u jiray mana aadan is qorin Comcast Internet  90 maalmood ee la soo dhaafay.

D

Comcast kugu ma laha deyn wali taagan oo muddadeedu ka yar tahay hal sano. Qoysaska lagu leeyahay deymo wali taagan oo muddadoodu ka badan tahay hal sano waxaa dhici karta inay wali u qalmaan.*

 

*Maadaama ay jirto xaaladda degdegta ee Coronavirus, qoysaska ay Comcast ku leedahay deymo wali taagan waxaa dhici karta inay u qalmaan Internet Essentials. Waxaan dhaafaynnaa shardigaan haddii aad codsato waxaana ansixinaya06/30/22. Kadib06/30/22, waxaa lagu dhaqayaa xeerarka u-qalmashada asaasiga.

Tillaabso 1: Codso
Tillaabso 2: Codso

Is-qoritaanku wuxuu ku fudud yahay oo ku dhoqso badan yahay taleefankaaga. Waxaa dhici karta in markiiba laguu ansixiyo!

Tillaabso 3: Ha Laguu Ansixiyo
Tillaabso 3: Ha Laguu Ansixiyo
Waxaan eegi doonnaa codsigaagii dhammaystirnaa waxaana kugu soo war gelin doonnaa SMS-ka, iimayl ama boostada maroorsan haddii  lagu ansaxiyo. Haddii aan u baahanno xaashiyo sida ugu dhoqso badan oo loo soo gudbiyaa waa inaad sawirkooda ku qaaddaa talfeenkaaga kadibna aad raacisaa codsiga!
Tillaabso 4: Onlaynka Gal
Tillaabso 4: Onlaynka Gal

Haddii lagu ansaxiyo waxaad ku heli kartaa xiriirinta Intarneedka 5-7maalmo ganacsiyeed. Isticmaal hagaha tillaabo-tillaabada ee la socda qalabkaaga intarneedka (oo ay ku jiraan moodamka iyo jiheeyaha WiFi) si aad u yagleesho adeeggaaga.

Weyddii Xfinity