Waa inaad ololaha tirokoobka ku heshaa Telemundo

2020 Xogta Tirokoobka

Información sobre El Censo 2020

Tirokoob - Run ama Been?

2020 Taleefanka Diillinta Kulu

Tirokoob muxuu yahay?

¿Qué es el Censo?

Waa inaad ololaha tirokoobka ku heshaa Telemundo

Waa inaad ololaha tirokoobka ku heshaa Telemundo

U kac sidii aad u heli lahayd xogtii-u-dambaysay2020 ee Tirokoobka. 

2020 Xogta Tirokoobka

2020 Xogta Tirokoobka

Waxaad barataa sida2020 Tirokoobku faa'iido adiga iyo bulshadaada ugu leeyahay. 

Información sobre El Censo 2020

Información sobre El Censo 2020

Aprenda cómo el Censo 2020 puede beneficiarlo a usted y a su comunidad.

Tirokoob - Run ama Been?

Tirokoob - Run ama Been?

Si toos waxaad uga heshaa waxyaalaha dhabta2020 ee Tirokoobka.

2020 Taleefanka Diillinta Kulu

2020 Taleefanka Diillinta Kulu

Taleefannada kulul ee in ka badan10 af si wax looga qabto su'aalaha ama dhibabka buuxinta foomamka tirokoobka. 

Tirokoob muxuu yahay?

Tirokoob muxuu yahay?

2020 tirokoobkii waa socdaa! Waa muhim in wax la tiriyaa. Wax ka baro tirokoobka iyo loo fuliyo. 

¿Qué es el Censo?

¿Qué es el Censo?

¡Se acerca el censo de 2020! Es importante ser contado. Aprenda sobre el censo y cómo llenarlo.

Weyddii Xfinity