Sida loo Codsado

Internet Essentials waxay kuu soo bandhigaysaa Intarneedka guriga, oo qarash-hooseeya, xawlina-sarreeya si aad markaas wax walba ugu diyaar garawdo! Xiriirisyadayadu hadda waa labo jibbaar xagga dhoqsaha laakiin qarash hoosayntu waa is la sidii. Internet Essentials, waxaad ka filataa xiriirin la isku hallayn karo taas oo aaladahaaga siinaysa xawliga ay u baahan yihiin. Waxaad ku shaqayn kartaa oo wax ku baran kartaa gurigaa, filimmo qulqula iyo bandhigyo, muusik soo-doojin, iyo samayn ku-wicitaano fiidiyo aalado baddan - dhammaan isku waqti.

 

Raac tillaabooyin-kayaga afarta ee fudfudud ee hoose dhawaan baad xiriirsami doontaa oo wax walba diyaar u noqon doontaaye!

Tillaabso 2: U Qalan
Tillaabso 1: U Qalan

Codso maanta haddii adigu:

A

Tayada barnaamijyada sida Qadada Dugsi Qarameedka, kaalmaynta guriyeynta, Medicaid, SNAP, SSI, Deeqda Pell ee Fedaraalka, iyo kuwo kale

B

Ku nool meel laga helaayo adeegga Comcast Internet

C

Maan haysan comcast Internet maalmihii 90 la soo dhaafay

D

Qoysaska ka qaba lacag Comcast waxaa suurtogal ah inay u qalmaan haddii la ansixiyo ilaa12/31/22

Tillaabso 1: Codso
Tillaabso 2: Codso

Is-qoritaanku wuxuu ku fudud yahay oo ku dhoqso badan yahay taleefankaaga. Waxaa dhici karta in markiiba laguu ansixiyo!

Tillaabso 3: Ha Laguu Ansixiyo
Tillaabso 3: Ha Laguu Ansixiyo
Waxaan eegi doonnaa codsigaagii dhammaystirnaa waxaana kugu soo war gelin doonnaa SMS-ka, iimayl ama boostada maroorsan haddii  lagu ansaxiyo. Haddii aan u baahanno xaashiyo sida ugu dhoqso badan oo loo soo gudbiyaa waa inaad sawirkooda ku qaaddaa talfeenkaaga kadibna aad raacisaa codsiga!
Tillaabso 4: Onlaynka Gal
Tillaabso 4: Onlaynka Gal

Haddii lagu ansaxiyo waxaad ku heli kartaa xiriirinta Intarneedka 5-7maalmo ganacsiyeed. Isticmaal hagaha tillaabo-tillaabada ee la socda qalabkaaga intarneedka (oo ay ku jiraan moodamka iyo jiheeyaha WiFi) si aad u yagleesho adeeggaaga.

Weyddii Xfinity