Waxaad u qalmi karta adeeg Internet bille ah oo lacag-la'aana*

Comcast waxay ku han weyn tahay inay Barnaamijka Waxtarka Baahsan ee Degdegta wadaag ka noqoto. Eeg sida aad ugu qalmi karto adeegga Internet-ka billaha ah ee LACAG-LA'AANTA ee la xiriira Waxtarka Internet-ka Fedaraalka ee waqtiga kooban.
* Canshuuro iyo khidmado dheeri ah

Heshay afgarad koruqaadis? Halkaan ka bilow!

Dugsiyada qaar, samofalladda iyo ururrada kale ee ku salaysan bulshada waxay u kafaala qaadayaan adeegyada Internet Essentials qoysaska aaggaan ku sugan. Haddii aad heshay afgarad koruqaadis, guji hoos si aad dheeri u ogaato, oo aad u codsato Adeegyada Intarneedka la kafaala qaaday oo aan qarash kuugu fadhiyin.

Waxaad heshay wax ka badan adeeg Intarneed

Waxaad ka loo helaysaa la helaysaa Internet Essentials:
• xFi Ammaan Horumarsan
• Haleel malyanno Xfinity WiFi baro-kulul ah
• Xulashada inaad iibsato kombuyuutar qarash-hooseeya

Meeshaada ka goob ilo aaggaasa

Waxaad goobtaa Aagagga Qaadista ama fasallo qof ahaana oo ay bixiyaan ururrada bulshadul.

Weyddii Xfinity