Waxaad adigu heli kartaa adeeg intarneed oo aan qarasha kuugu fadhiyin.*

Comcast waxay ku faanaysaa inay kaalmayso Waxtarka Broadband Degddegta (EBB) ee Xukuumadda Fedaraalka, waa waxtar kumeelgaara oo loo diyaariyay macaamiishii hore iyo kuwa hadda. Si fudud isu qor maantaba si aad si ku meelgaara u hesho adeegga Internet Essentials oo aan wax qarasha kuugu fadhiyin.
* Canshuuro iyo khidmado dheeri ah

Raba inuu Codsado

Way fududdahay in guriga lagu xirto Intarneed xawli-sarreeya oo qiimo jaban leh oo ah kan Internet Essentials. Macaamiisha cusub waxay heli doonaan labo bilood oo ah adeeg lacag-la'aana Iyadoo laga fal celinaayo xaaladda degdegta ee Coronavirus.

Qiimo-Usamaynta & xog kale.

 

Baraha - Kulkulul ee WiFi-ga

Haleelitaanka WiFi guriga gudihiisa ee baraha-kulkulul ee WiFi-da Xifinity, waxaa weheliya inuu ku jiro Internet Essentials.

 

Waxaad dheeri ka barataa Baraha-kulkulul ee Xfinity WiFi iyo sida loogu xariiriyo bannaanka gurigaaga.

 

Ilaha Interneedku waxay kuu jiraan farahaaga fooddooda
Ama ku cusbow interneedka ama ha ahaane, Xaruntayada Waxbarashadu waa saldhiggaagii si aad u hesho casharro onlaynka oo lacag la'aana iyo fasallo qof ahaaneedka oo aaggaaga kana hadlaaya si aada u kala duwan.

Meeshaada ka goob ilo aaggaasa

Waxaad goobtaa Aagagga Qaadista ama fasallo qof ahaana oo ay bixiyaan ururrada bulshadul.

Weyddii Xfinity