Kadib markaad codsato Internet Essentials, waxaad buuxsataa foomka Waxtarka Baahsan ee Degdegta si aad u hesho adeeg LACAG-LA'AANA

Iyadoo qeyb ka ah naga-go'naatayada inaan kuu wadno xiriirsa-nataada, Comcast waxay ku faraxsanahay inaan gacan ka geysanno Waxtarka Baahsan ee Xukuumadda Fedaraalka (EBB), barnaamijka hoosu-dhigidda ku-meelgaarka ee ka diyaarsan dhammaan heerarka kala duwan ee adeegga Intarneed Xfinity, oo ay ku jirto Internet Essetials.

Markaad u ku guulaysato isqoritaanka, waxaad arki doontaa tixgelinta Waxtarka Baahsan ee degdegta oo loo qoondeeyay adeeggaaga Intarneedka. Wax badan baro

Canshuuraha iyo dheeraad khidmado ah. Kaliyo waxaa ku biiri kara qoysaska - u qalma. Kadib, gabagabaynta barnaamijka EBB, waxaa lagugu qaamayn doonaa sicirrada billaha ee halbeegga u ah Comcast, oo ay ku jiraan canshuuraha fuuli kara, khidmado, iyo qarashyada qalabka.

Heshay afgarad koruqaadis? Halkaan ka bilow!

Dugsiyada qaar, samofalladda iyo ururrada kale ee ku salaysan bulshada waxay u kafaala qaadayaan adeegyada Internet Essentials qoysaska aaggaan ku sugan. Haddii aad heshay afgarad koruqaadis, guji hoos si aad dheeri u ogaato, oo aad u codsato Adeegyada Intarneedka la kafaala qaaday oo aan qarash kuugu fadhiyin.

Waxaad heshay wax ka badan adeeg Intarneed

Waxaad ka loo helaysaa la helaysaa Internet Essentials:
• xFi Ammaan Horumarsan
• Haleel malyanno Xfinity WiFi baro-kulul ah
• Xulashada inaad iibsato kombuyuutar qarash-hooseeya

Meeshaada ka goob ilo aaggaasa

Waxaad goobtaa Aagagga Qaadista ama fasallo qof ahaana oo ay bixiyaan ururrada bulshadul.

Weyddii Xfinity