Waxaad adigu heli kartaa adeeg intarneed oo aan qarasha kuugu fadhiyin.*

Iyadoo qeyb ka ah heellanaanta socota qoysasku waxay ku xiriirsadeen Intarneed dhoqso badan, la isku hallayn karo, waxaan ku han weyn nahay in kaalmaynno fedaraalka Degdegta Waxtarka Broadband barnaamij. Barnaamijkaan xukuumadda ee cusub wuxuu u soo bandhigayaa caawimo dhaqaale oo kumeelgaara macaamiisha cusub iyo kuwii hore ee ka tirsan qoysas u qalmay. Waa fududdahay in la is qoro waxaana si buuxda loo daboolayaa $9.95 ee qarashka billaha*.
* Canshuuro iyo khidmado dheeri ah

Internet Essentials hadda waa labo jibbaar xagga dhoqsaha! ilaa50/5 Mbps
• Ku fiican shaqaynta iyo guri wax-kubarashada
• Filimmo qulqulaaya iyo bandhigyo
• Muusik soo-dejin
• Fiidiyow kuwicitaanka aalado badan oo isku mar ah
Heshay afgarad koruqaadis? Halkaan ka bilow!

Dugsiyada qaar, samofalladda iyo ururrada kale ee ku salaysan bulshada waxay u kafaala qaadayaan adeegyada Internet Essentials qoysaska aaggaan ku sugan. Haddii aad heshay afgarad koruqaadis, guji hoos si aad dheeri u ogaato, oo aad u codsato Adeegyada Intarneedka la kafaala qaaday oo aan qarash kuugu fadhiyin.

Waxaad heshay wax ka badan adeeg Intarneed

Waxaad ka loo helaysaa la helaysaa Internet Essentials:
• xFi Ammaan Horumarsan
• Haleel malyanno Xfinity WiFi baro-kulul ah
• Xulashada inaad iibsato kombuyuutar qarash-hooseeya

Aaggagga Koruqaadistu waa halkaan si uu wax u caawiyo
Qaranka oo dhan xarumaha bulshada Wifi-xiriirsatay waxay ardayda ka caawiyaan sidii ay onlayn u heli lahaayeen, uga qeyb geli lahaayeen fogaan-kubarashada oo ay layli-guriyeedka u samayn lahaayeen.

Meeshaada ka goob ilo aaggaasa

Waxaad goobtaa Aagagga Qaadista ama fasallo qof ahaana oo ay bixiyaan ururrada bulshadul.

Weyddii Xfinity