Ku dar Taleefanka gacanta ee Xfinity sicir hooseeya sida $15 bishii

Maadaama aad tahay macmiilka Internet Essentials, waxaad kaloo hadda ku dari kartaa Taleefanka gacanta Xfinity oo sicirku yar yahay sida $15/bishii* si aad u awooddo in gurigaagu kuu xiriirsanaado oo uu dhoqsodo.

*7 word(s) - 37 characters1GB xulasho xogeedka, Canshuuro iyo khidmado dheeri ah.

Kadib markaad codsato Internet Essentials, buuxi foomka Barnaamijka Xiriirsanaanta Jaban si adeeggaagu u noqdo lacag-la'aan

Iyadoo qeyb ka ah go'aankayaga inaan kaa yeelno mid xiriirsan, waxay Comcast ku faraxsan tahay inay caawiso Barnaamijka Xiriirsanaanta Jaba (ACP) ee Dawladda, oo barnaamij kaalmayn oo ku-meelgaara ah kaas oo laga helaayo dhammaan heerarka adeegga Xfinity Internet, oo ay ku jirto Internet Essentials.

Marka aad ku guulaysato ku-biiritaanka, waxaad Barnaamijka Xiriirsanaanta Jaban ka arki doontaa tixgelinta ku aaddan adeeggaaga Intarneedka. Baro dheeri.

Canshuuraha iyo dheeraad khidmado ah. Kaliyo waxaa ku biiri kara qoysaska - u qalma. Kadib gunaanadka barnaamijka ACP, waxaa lagugu soo dallaci doonaa biil ku salaysan sicirka billaha caadiga ee Comcast, oo ay ku jiraan canshuuraha qaban kara meesha, khidmado, iyo qarashyada qalabka.

Heshay afgarad koruqaadis? Halkaan ka bilow!

Dugsiyada qaar, samofalladda iyo ururrada kale ee ku salaysan bulshada waxay u kafaala qaadayaan adeegyada Internet Essentials qoysaska aaggaan ku sugan. Haddii aad heshay afgarad koruqaadis, guji hoos si aad dheeri u ogaato, oo aad u codsato Adeegyada Intarneedka la kafaala qaaday oo aan qarash kuugu fadhiyin.

Meeshaada ka goob ilo aaggaasa

Waxaad goobtaa Aagagga Qaadista ama fasallo qof ahaana oo ay bixiyaan ururrada bulshadul.

Weyddii Xfinity