Markii aad xiriirsato, wax walba diyaar baad u tahay.

Waxaa dhici karta inaad u qalanto haddii aadba u qalanto barnaamijka kaalmada dadweynaha sida Barnaamijka Qadada Dugsi qarameedka, Medicaid, SNAP, SSI, iyo kuwo kale. Baro sidii aad maanta u xiriirsan lahayd!

Raba inuu Codsado

Way fududdahay in guriga lagu xirto Intarneed xawli-sarreeya oo qiimo jaban leh oo ah kan Internet Essentials. Macaamiisha cusub waxay heli doonaan labo bilood oo ah adeeg lacag-la'aana Iyadoo laga fal celinaayo xaaladda degdegta ee Coronavirus.

Qiimo-Usamaynta & xog kale.

 

Baraha - Kulkulul ee WiFi-ga

Haleelitaanka WiFi guriga gudihiisa ee baraha-kulkulul ee WiFi-da Xifinity, waxaa weheliya inuu ku jiro Internet Essentials.

 

Waxaad dheeri ka barataa Baraha-kulkulul ee Xfinity WiFi iyo sida loogu xariiriyo bannaanka gurigaaga.

 

Ilaha Interneedku waxay kuu jiraan farahaaga fooddooda
Ama ku cusbow interneedka ama ha ahaane, Xaruntayada Waxbarashadu waa saldhiggaagii si aad u hesho casharro onlaynka oo lacag la'aana iyo fasallo qof ahaaneedka oo aaggaaga kana hadlaaya si aada u kala duwan.

Meeshaada ka goob ilo aaggaasa

Waxaad goobtaa Aagagga Qaadista ama fasallo qof ahaana oo ay bixiyaan ururrada bulshadul.

Weyddii Xfinity